Προσχολική & Πρωτοσχολική ενίσχυση at home
Στον χώρο του παιδιού: Πρόκειται για τη γνωστική και παιδαγωγική ενίσχυση παιδιών Προσχολικής & Πρωτοσχολικής ηλικίας με μαθησιακές δυσκολίες.


Απευθύνεται
 • Σε οικογένειες παιδιών 5-6 χρονών που θα φοιτήσουν τον επόμενο Σεπτέμβρη στην Α' Δημοτικού και αντιμετωπίζουν ανωριμότητα & μαθησιακές δυσκολίες. Εξατομικευμένες συνεδρίες για έγκαιρη ενίσχυση και παρέμβαση στους τομείς δυσκολίας πριν την ένταξη στο Δημοτικό.
 • Σε οικογένειες με παιδιά στη Α' Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες που δυσκολεύονται το πρώτο διάστημα σε: γραφή, ανάγνωση, αριθμητική


Δραστηριότητες:
 • Aναγνωστικές δραστηριότητες πχ. εκμάθηση των γραμμάτων μέσω εικονογραφικής μεθόδου κα.
 • Γραφικές δραστηριότητες πχ. πλήθος πολυαισθητηριακών εμπειριών στη γραφή κα.
 • Μαθηματικές έννοιες πχ. προσανατολισμός στο χώρο - χρόνο,αντιστοίχιση ένα προς ένα, κατηγοριοποίηση κα.
 • Μνημονικές ασκήσεις
 • Παιδαγωγική ενίσχυση μέσα από παιχνίδια ειδικής αγωγής κατάλληλα για τις δυσκολίες & την ηλικία του παιδιού
 • Χρήση εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού λογισμικού πχ. Gcompris, Childsplay, Sebran κα. 
 • Πολυαισθητηριακές ασκήσεις για καλύτερη κατάκτηση της γνώσης


  Υλικά: 
  • Έντυπο υλικό
  • Πολυαισθητηριακό υλικό
  • Ειδικό υλικό ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών εννοιών για την κατάλληλη προετοιμασία για το Δημοτικό
  • Παιδαγωγικά παιχνίδια
  • Παραμύθια
  • Παζλ
  • Παιδαγωγικό ηλεκτρονικό υλικό πχ. λογισμικό Gcompris, Childsplay, Sebran κα.


  Επικοινωνία: Για ραντεβού μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω fb ή email για να ακολουθήσει και τηλεφωνική επικοινωνία.


  Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
  .
  Άσπα Μητρακάκη
  Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
  ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
  email: amitrakaki@gmail.com
  fb & twitter