Συμβουλευτική γονέων at home

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συμβουλευτικά ραντεβού at home για γονείς σε όλη την Αθήνα.

Στο χώρο της οικογένειας: Ένα προγραμματισμένο συμβουλευτικό ραντεβού αρκεί για να λυθούν βασικές απορίες και να δοθούν οι οδηγίες που χρειάζεται να ακολουθήσουν.

Σε ένα συμβουλευτικό ραντεβού:
  • Λαμβάνεται το πλήρες ιστορικό του παιδιού. 
  • Γίνεται μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης.
  • Δίνεται παραπομπή όπου χρειάζεται για εκτίμηση και απο άλλους ειδικούς.
  • Προγραμματίζεται η παιδαγωγική εκτίμηση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού.
Οι γονείς μπορούν να μάθουν:
  • Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών.
  • Πως σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών.
  • Πως θα μπορέσει το παιδί να εξασφαλίσει τα δικαιώματά του στο σχολείο.
Επικοινωνία: Για ραντεβού μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω email  για να προγραμματιστεί και τηλεφωνική επικοινωνία.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
Μαθησιακές Δυσκολίες/Δυσλεξία
email: amitrakaki@gmail.com