Βιβλιοθήκη δωρεάν υλικού Δυσλεξίας!





















Εκτυπώσιμες ασκήσεις Δυσλεξίας:

Παρουσίαση της άσκησης Καθρεφτικής γραφής εδώ!


Κατεβάστε & Εκτυπώστε 
τον πίνακα Καθρεφτικής γραφής εδώ!


Παρουσίασης της άσκησης Ανάγνωσης εδώ!


Κατεβάστε & Εκτυπώστε την άσκηση Ανάγνωσης εδώ!
Παρουσίαση της άσκησης εδώ!


Κατεβάστε & Εκτυπώστε την άσκηση Φωνημικής και Οπτικής διάκρισης εδώ!

Παρουσίαση του Σχεδιαγράμματος εδώ!



Κατεβάστε & Εκτυπώστε το σχεδιάγραμμα εδώ!


Παρουσίαση της εφαρμογής εδώ!


Κατεβάστε & Εκτυπώστε το poster για καλύτερη κατανόηση εδώ!
Παρουσίαση της άσκησης για τα σημεία Στίξης εδώ!



Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!


Παρουσίαση της άσκησης Γραφής εδώ!


Κατεβάστε & Εκτυπώστε το Μενού γραφής εδώ!

Παρουσίαση της άσκησης Ορθογραφίας εδώ!



Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ! 


Παρουσιάση της άσκησης Γραμματικής εδώ!


Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!
Παρουσίαση της άσκησης Γραπτού λόγου εδώ!



Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!
Παρουσίαση των κειμένων εδώ!


Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!


Παρουσίαση & Εφαρμογή της άσκησης Αφηγηματικού λόγου εδώ!


Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!


Παρουσίαση & Εφαρμογή του πλάνου Λεξιλογίου εδώ!


Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!

Παρουσίαση & Εφαρμογή της άσκησης Δυσαριθμησίας εδώ!



Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!

Παρουσίαση & Εφαρμογή της άσκησης εδώ!


Κατεβάστε & εκτυπώστε εδώ!



Παρουσίαση & Εφαρμογή της άσκησης εδώ!


Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!




Παρουσιάση & Εφαρμογή του Tip ανεξαρτησίας εδώ!

Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!
Παρουσίαση & Εφαρμογή του Εικονογραφημένου θέματος εδώ!


Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!
Παρουσίαση & Εφαρμογή των προσαρμογών εδώ!

Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!






Παρουσίαση & Εφαρμογή της άσκησης εδώ!


Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!






Παρουσίαση & Εφαρμογή της άσκησης εδώ!

Κατεβάστε & Εκτυπώστε 







Παρουσιάση & Εφαρμογή της άσκησης εδώ!


Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!





Παρουσίαση & Εφαρμογή των κανόνων εδώ!



Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!







Παρουσίαση & Εφαρμογή της άσκησης Γραπτού λόγου εδώ!




Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!







Παρουσίαση & Εφαρμογή του παιχνιδιού Ανάπτυξης εδώ!



Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!



                                         

Παρουσίαση & Εφαρμογή της άσκησης εδώ!                             
    

Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!




Παρουσίαση & Εφαρμογή της άσκησης Λεξιλογίου εδώ!


Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!







Παρουσίαση & Εφαρμογή της άσκησης Γραμματικής εδώ!

Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!






Παρουσίαση & Εφαρμογή των παιχνιδιών εδώ!

Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!





Παρουσίαση & Εφαρμογή της άσκησης Γραπτού λόγου εδώ!

Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!






Παρουσίαση & Εφαρμογή του "Οδηγού σκέψης" εδώ!



Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!






Παρουσίαση & Εφαρμογή της άσκησης Δυσαριθμησίας εδώ!



Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!






Παρουσίαση & Εφαρμογή της άσκησης Ενθάρρυνσης  εδώ!



 Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!





Παρουσίαση & Εφαρμογή του εικονογραφημένου θέματος εδώ!


Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!




Παρουσίαση & Εφαρμογή της άσκησης Οπτικής διάκρισης εδώ!




Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!





Παρουσίαση & Εφαρμογή της άσκησης Ανάγνωσης εδώ!



Κατεβάστε & Εκτυπώστε εδώ!








Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!