16 Ιουλ 2019

Το Παζλ της Ορθογραφίας! Ενίσχυση της Ορθογραφίας σε παιδιά με Δυσλεξία

 παζλ, ορθογραφία, δυσλεξία


Η δυσκολία στην Ορθογραφία αποτελεί ένα διακριτικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων με δυσλεξία.

Η βελτίωση της δεξιότητας της ορθογραφημένης γραφής συνήθως είναι σημαντική πρόκληση για τον Ειδικό παιδαγωγό που αναλαμβάνει να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα παρέμβασης για ένα παιδί με Δυσλεξία. Πρόκειται για μια ικανότητα όπου χρειάζεται να αποκτηθεί ένας ικανός βαθμός αυτοματοποίησης, ώστε να έχει σταθερή παρουσία και αυτό είναι κάτι που την κάνει ένα δύσκολο στόχο. 

Ορθογραφία σημαίνει οπτικό λεξικό, το οποίο αποθηκεύεται στη μνήμη και ανακαλείται από αυτήν. Για τα παιδιά με Δυσλεξία η αποθήκευση αυτού του οπτικού λεξικού, της "εικόνας" δηλαδή των λέξεων, εμφανίζει ελλείμματα και η απλή γνώση των γραμματικών κανόνων δεν αρκεί.

Η χρήση εικονογραφικών, αισθητηριακών και κιναισθητικών μεθόδων, για να εγγραφεί η πληροφορία και να λειτουργήσει η μνήμη πιο αποτελεσματικά, είναι αναγκαία.

Εδώ θα δείξουμε πως ένα έτοιμο παιχνίδι Παζλ μπορεί να μετατραπεί σε μια ενδιαφέρουσα άσκηση για την καταληκτική ορθογραφία.


Πέτα το Ζάρι! Κιναισθητική άσκηση ανάγνωσης


Υλικά: παζλ, μολύβι

Αρχικά διαλέγουμε το Παζλ το οποίο θα προσαρμόσουμε κατάλληλα για την άσκηση.

 παζλ, ορθογραφία, δυσλεξία


Ανοίγουμε όλα τα κομμάτια ένα ένα. 

 παζλ, ορθογραφία, δυσλεξία


Στο πίσω μέρος, κάθε κομματιού από το παζλ, γράφουμε λέξεις στις οποίες λείπουν οι καταλήξεις. Εδώ εργαστήκαμε πάνω στην ορθογραφική διάκριση των όμοιων φωνητικά καταλήξεων των /ι/. Για αυτό επιλέξαμε λέξεις που καταλήγουν σε: ι, η, ει και οι.

 παζλ, ορθογραφία, δυσλεξία


Στο επόμενο βήμα, γράφουμε τις καταλήξεις που λείπουν, πάνω στις θέσεις που αντιστοιχούν στα κομμάτια που αφαιρέσαμε από το παζλ. 

 παζλ, ορθογραφία, δυσλεξία


 παζλ, ορθογραφία, δυσλεξία


Το παιδί πρέπει να επιλέξει να τοποθετήσει τα κομμάτια στις σωστές καταλήξεις. Έτσι θα διαμορφωθεί πάλι όλη η εικόνα του παζλ.

 παζλ, ορθογραφία, δυσλεξία


 παζλ, ορθογραφία, δυσλεξία

Είναι μια άσκηση που προσαρμόζεται για να ενισχύσει πλήθος δεξιοτήτων σε ένα πρόγραμμα ειδικής αγωγής:
 • Ορθογραφία καταλήξεων.
 • Ορθογραφία θεματική.
 • Ορθογραφία συχνά εμφανιζόμενων λέξεων.
 • Φωνολογικές δεξιότητες.
 • Οπτική διάκριση.


Tip:
❝Χρησιμοποιούμε μολύβι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να σβήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα Παζλ και για επόμενες ασκήσεις.❞


Ενημερωθείτε για:


 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


25 Ιουν 2019

Η τσέπη με τις λέξεις! Για τις αντιμεταθέσεις των γραμμάτων στα γραπτά παιδιών με Δυσλεξία

τσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξία


Πόσες φορές στα γραπτά παιδιών με δυσλεξία έχετε δει αντιμεταθέσεις γραμμάτων μέσα στις λέξεις;

Τα φωνολογικά "ατυχήματα" εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα στον γραπτό λόγο, παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Λέξεις όπως: πόρτα, έθνος, κάδρο μπορούν εύκολα σε ένα γραπτό ενός παιδιού με δυσλεξία να παρουσιαστούν με τη μορφή: πότρα, ένθος, κάρδο. 

Το ρεπερτόριο των ασκήσεων για να καλλιεργήσουμε τη σωστή φωνολογική και άρα γραπτή σύνθεση των λέξεων είναι ανεξάντλητο. Με λίγα υλικά και εύκολες κατασκευές μπορεί ένας ειδικός παιδαγωγός, λογοθεραπευτής ή ακόμα ένας γονιός και σχολικός δάσκαλος να εμπλουτίσει τις αισθητηριακές ασκήσεις που ενισχύουν αυτή τη δεξιότητα.Ακούω τις φωνούλες της λέξης! Φωνολογική επίγνωση σε παιδιά με ΔυσλεξίαΗ παρακάτω άσκηση ασχολείται με το χαρακτηριστικό των αντιμεταθέσεων των γραμμάτων μέσα στις λέξεις όταν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες γράφουν είτε καθ'

υπαγόρευση είτε αυθόρμητα.

Υλικά: χρωματιστά Α4, γλωσσοπίεστρα, μαρκαδόροι, μολύβι, συρραπτικότσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξία


Το πρώτο μας βήμα πριν ξεκινήσουμε την κατασκευή της άσκησης είναι να σκεφτούμε και να ορίσουμε τις κατηγορίες των λέξεων με τις οποίες θα εργαστούμε με το παιδί.


Ξεκινάμε να δημιουργούμε την άσκηση διπλώνοντας τις χρωματιστές Α4 σελίδες στα 2/3 της σελίδας. Αυτό μπορεί  να γίνει κατά πλάτος, αν η λέξη είναι μικρή ή κατά μήκος αν η λέξη είναι μεγαλύτερη.τσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξία


Αφού διπλώσουμε τα χαρτιά, κλείνουμε τις άκρες με το συρραπτικό. Έτσι δημιουργείται μια μεγάλη τσέπη.τσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξίατσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξία


Χωρίζουμε εξωτερικά το χώρο σε τόσες θέσεις όσα είναι τα γράμματα της λέξης.τσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξία


Γράφουμε τη λέξη δυο φορές με μολύβι. Μια φορά με αντιμετάθεση γραμμάτων και άλλη μια φορά σωστά.τσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξία


Το παιδί ακούει τη λέξη από τον παιδαγωγό και εντοπίζει τη σωστή γραφημική αναπαράσταση της. Την ξαναγράφει από πάνω με χρώμα.τσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξία


Πάνω στο τραπέζι έχουμε αραδιάσει με τυχαία σειρά τα γλωσσοπίεστρα που το καθένα έχει από ένα γράμμα της λέξης. Το παιδί βάζει στις θήκες τα γλωσσοπίεστρα με τη σωστή σειρά και ξανακατασκευάζει τη λέξη. Ελέγχει αν τα ξυλάκια ακολουθούν τη σειρά της σωστής λέξης.τσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξία


τσέπη-γράμματα-λέξεις-δυσλεξία


Πρόκειται για μια άσκηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ευρεία ενίσχυση της Φωνολογικής επίγνωσης σε συνδυασμό με την ικανότητα της Οπτικής διάκρισης.
Ενημερωθείτε για:


 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

16 Ιουν 2019

Εποπτεία ειδικών παιδαγωγών για Δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες


Ανοιχτή επικοινωνία για τους Ειδικούς παιδαγωγούς που αναζητούν εποπτεία.


Ατομικές συνεδρίες εποπτείας και συμβουλευτικής για Ειδικούς παιδαγωγούς σε Αθήνα, Επαρχία & Εξωτερικό που ασχολούνται με παιδιά που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία & Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες.


Για τους συναδέλφους που βρίσκονται στην Αθήνα η εποπτεία - συμβουλευτική γίνεται μέσα από εξατομικευμένες συνεδρίες. Στην από απόσταση εποπτεία οι συνεδρίες γίνονται μέσω Skype, μια τακτική που ακολουθείται σε παγκόσμιο επίπεδο για τις εξ αποστάσεως συνεδρίες συμβουλευτικής. 

Σε αυτές τις συνεδρίες ο ειδικός παιδαγωγός έχει την ευκαιρία να πάρει συμβουλές σχετικά με το:


 • Πως γίνεται η πρώτη συνέντευξη με την οικογένεια του παιδιού.
 • Πως συλλέγουμε πληροφορίες για το μαθησιακό προφίλ του παιδιού.
 • Πως αξιολογούμε ένα παιδί ως προς τις μαθησιακές του δεξιότητες.
 • Πως σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα παρέμβασης.
 • Ποιες προτεραιότητες θέτουμε.
 • Πως δημιουργούμε και εμπλουτίζουμε το παιδαγωγικό μας υλικό.
 • Πως προσαρμόζουμε τη διδασκαλία στο μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
 • Πως αξιολογούμε και αναθεωρούμε το δικό μας πρόγραμμα παρέμβασης.
 • Πως θα βελτιώσει το πρόγραμμα παρέμβασης στα παιδιά που ήδη παρακολουθεί μέσα από πλήθος προτεινόμενων ασκήσεων.

Επικοινωνήστε στο amitrakaki@gmail.com και είμαι στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

11 Ιουν 2019

Κιναισθητική άσκηση διάκρισης των φωνημάτων φ-β

διάκριση, φ,β,μπατονέτες,χρώματα,δυσλεξία


Οι φωνολογικές συγχύσεις εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα στους μαθητές με δυσλεξία!


Για την καλλιέργεια της φωνολογικής επεξεργασίας της γλώσσας, ο παιδαγωγός είναι απαραίτητο να σχεδιάσει ή να έχει στη διάθεση του ποικιλία δραστηριοτήτων που εξασκούν τη συγκεκριμένη δεξιότητα με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.

Το ασκησιακό υλικό που στοχεύει στη φωνολογική επάρκεια των μαθητών περιλαμβάνει δράσεις με μεγάλη ακτίνα διαβάθμισης. Η διάκριση των φωνημάτων που συχνά τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μπερδεύουν, αποτελεί ένα συνηθισμένο μαθησιακό στόχο σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης ειδικής αγωγής.

Ένα παράδειγμα φωνολογικής σύγχυσης είναι η δυσκολία που εμφανίζεται στη διάκριση των φωνημάτων β-φ.

Η παρακάτω άσκηση συνδυάζει το Χρώμα και τη Κιναίσθηση για να βοηθήσει το παιδί με δυσλεξία να ξεχωρίσει και να αντιστοιχίσει τον ήχο με το αντίστοιχο σύμβολο, δηλ. το φώνημα με το γράμμα.


Παίξε με τα μανταλάκια για να μάθεις το τσ! Άσκηση δυσλεξίας


Υλικά: μπατονέτες, μπογιές (νερομπογιές, τέμπερες), χαρτιά

διάκριση, φ,β,μπατονέτες,χρώματα,δυσλεξία
Υλικά!

Ξεκινάμε καθορίζοντας ένα χρώμα για κάθε γράμμα. Εδώ ορίστηκε το χρώμα κόκκινο για το /β/ και το μπλε για το /φ/.

διάκριση, φ,β,μπατονέτες,χρώματα,δυσλεξία
Ορίζουμε χρώμα!

Γράφουμε σε  ένα χαρτί λέξεις που η κάθε μια εμπεριέχει φ ή β.

διάκριση, φ,β,μπατονέτες,χρώματα,δυσλεξία
Λέξεις!

Δίπλα έχουμε τοποθετήσει τα χρώματα με τις μπατονέτες.

διάκριση, φ,β,μπατονέτες,χρώματα,δυσλεξία
Χρώματα!

Το παιδί ακούει τις λέξεις. Λέει αν άκουσε φ ή β και κάθε φορά υπογραμμίζει με το σωστό χρώμα το γράμμα. Για παράδειγμα, αν ακούσει τη λέξη /φίλος/ θα πει /φ/ και θα υπογραμμίσει το χρώμα με το μπλε χρώμα.

διάκριση, φ,β,μπατονέτες,χρώματα,δυσλεξία
Υπογραμμίζει με το σωστό χρώμα!

Παραλλαγή της άσκησης: το παιδί μόνο ακούει λέξεις χωρίς να τις βλέπει. Κάθε  φορά ανάλογα με το αν έχει ακούσει μέσα στη λέξη φ ή β θα πάρει τη μπατονέτα και με το κατάλληλο χρώμα θα γράψει σε ένα χαρτί το αντίστοιχο γράμμα.

Ένα ζάρι και δυο ασκήσεις που ξεμπερδεύουν το τσ και το στ!
Πρόσθετα οφέλη: 
 • Λεπτή κινητικότητα
 • Συγκέντρωση, προσοχή
 • Δημιουργικός τρόπος γραφής
Ενημερωθείτε για:

 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

3 Ιουν 2019

Το dyslexia ρητό της ημέρας!

ρητό, δυσλεξία

❝Κάθε χρόνο τέτοια εποχή με ρωτούν οι γονείς τι να κάνουν στις διακοπές με τα παιδιά τους με Μαθησιακές δυσκολίες.
Πάντα η απάντηση είναι ίδια: να χαρίσετε ωραίες αναμνήσεις και θετικά συναισθήματα!❞
Ενημερωθείτε για:

 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter