11 Ιαν 2018

Ανάλυσε τον χαρακτήρα! Επεξεργασία γραπτού λόγου στη Δυσλεξία


Η κατανόηση και επεξεργασία των κειμένων για τα παιδιά με Δυσλεξία είναι πολλές φορές απαιτητική διαδικασία!


Πολλές φορές παρατηρούμε την απογοήτευση και παραίτηση του δυσλεξικού παιδιού μπροστά στην απαίτηση ανάλυσης ενός κειμένου. Οι πληροφορίες που μας δίνει ένα κείμενο πρέπει να αποκωδικοποιηθούν, να κατανοηθούν και να αναλυθούν κατάλληλα για να κατανοήσουμε το νόημα του. Στη συνέχεια πρέπει να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο που να είναι εφικτό να εκφράσουμε το σύνολο των πληροφοριών.

Εδώ θα ασχοληθούμε με την ανάλυση των χαρακτήρων που παίρνουν μέρος σε μια ιστορία. Ο τρόπος για να διδάξουμε αυτού του τύπου την ανάλυση γίνεται πάλι μέσω εικόνας ώστε να βοηθήσουμε το δυσλεξικό παιδί να οργανώσει καλύτερα όλα τα στοιχεία.

Φτιάχνουμε ένα σκίτσο ανθρώπινης φιγούρας. Πάνω εκεί κατηγοριοποιούμε όλα τα στοιχεία του χαρακτήρα που μπορούμε να πάρουμε από το κείμενο.

Σκίτσο ανθρώπινης φιγούρας! 


Η κατηγοριοποίηση συνδέεται με το αντίστοιχο "όργανο" που επιτελεί τη κάθε διεργασία. Έτσι το δυσλεξικό παιδί αποτυπώνει μια εικόνα, ένα σχεδιάγραμμα και όχι απλά γλωσσικές πληροφορίες.

Κατηγορίες πληροφοριών!


❝Το ίδιο σκίτσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παραγωγή γραπτού λόγου. Αν θέλει δηλαδή να δημιουργήσει έναν ήρωα σε μια ιστορία!❞


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

20 Δεκ 2017

Τι κάνω; Τι είμαι; Πώς είμαι; Έτσι θα διδάξουμε Γραμματική στα παιδιά με δυσλεξία!

ποτήρια, ξυλάκια, γραμματική, δυσλεξία

Η διδασκαλία της Γραμματικής με τους κανόνες της, απαιτεί ιδιαίτερη προσέγγιση στα παιδιά με δυσλεξία!

Το υλικό σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης, που σχεδιάζεται για παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, πρέπει να τροφοδοτείται συνεχώς με νέο υλικό και καινούργιες ασκήσεις. Με αυτό τον τρόπο δίνουμε την ευκαιρία στο δυσλεξικό παιδί να έρθει σε επαφή με την γνώση μέσα από διαφορετικές οδούς και να δεχτεί ποικίλα μαθησιακά ερεθίσματα.

Έτσι λοιπόν τους όρους της Γραμματικής μπορεί να τους μάθει μέσα από ένα σχήμα ή να εφαρμόσετε τη σημερινή κιναισθητική άσκηση που μαθαίνει στο παιδί με δυσλεξία να ξεχωρίζει το Ρήμα, Ουσιαστικό και Επίθετο!

Υλικά: ποτήρια μιας χρήσης, χαρτί, γλωσσοπίεστρα, μαρκαδόρος, 


ποτήρια, ξυλάκια, γραμματική, δυσλεξία
Υλικά!

Αρχικά τοποθετούμε στη σειρά τα ποτήρια. Βάζουμε μπροστά τους από ένα χαρτάκι με τις ερωτήσεις: Τι κάνω; Τι είμαι; Πώς είμαι; Στα γλωσσοπίεστρα γράφουμε ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα.


ποτήρια, ξυλάκια, γραμματική, δυσλεξία
Ερωτήσεις & λέξεις!

Αραδιάζουμε μπροστά στο παιδί τα ξυλάκια με τις λέξεις ανακατεμένα. Ο μαθητής ανάλογα με τις ερωτήσεις διαλέγει τη λέξη και γεμίζει τα ποτηράκια.

ποτήρια, ξυλάκια, γραμματική, δυσλεξία
Γεμίζει ποτηράκια!

Μπορούμε να προσθέσουμε και άλλους όρους γλώσσας πχ. Επιρρήματα. Επίσης η άσκηση προσφέρεται για μια δημιουργική άσκηση παραγωγής λόγου χρησιμοποιώντας λέξεις από τα ξυλάκια ώστε να γράψει:

  •  προτάσεις 
  •  παραγράφους.


Πρόσθετα οφέλη:

  • Οπτική διάκριση
  • Συγκέντρωση


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

12 Δεκ 2017

Ορθογραφία Επιθέτων! Κιναισθητική άσκηση Ορθογραφίας

ποτήρια,επίθετα,ορθογραφία,δυσλεξία


Η Ορθογραφία είναι ένα κλασικό πεδίο απογοήτευσης στα παιδιά με Δυσλεξία!

Για να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή δέσμευση από τη πλευρά του δυσλεξικού μας μαθητή και την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της μαθησιακής εμπειρίας πρέπει να προσαρμόσουμε τη διδασκαλία ανάλογα. Οι δυσλεξικοί μαθητές μαθαίνουν συνήθως καλύτερα όταν συμμετέχει η Κίνηση μαζί με τις Αισθήσεις. 

Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην Ορθογραφία και ιδιαίτερα στην καταληκτική ορθογραφία. Στη σημερινή άσκηση θα ασχοληθούμε με την Ορθογραφία των επιθέτων!

Υλικά: ποτήρια μιας χρήσης (αφρού), μαρκαδόροςποτήρια, επίθετα, ορθογραφία, δυσλεξία
Υλικά!

Ξεκινάμε την κατασκευή της άσκησης βάζοντας δυο ποτήρια το ένα μέσα στο άλλο και γράφοντας στο χείλος που εξέχει την κατάληξη των επιθέτων σε /-ικ-ος/. 


ποτήρια, επίθετα, ορθογραφία, δυσλεξία
Γράφουμε κατάληξη!

Σε ένα άλλο ποτήρι γράφουμε επίθετα σε /-ικός/ (χωρίς την κατάληξη). Δεν γεμίζουμε όλο το ποτήρι καθώς θέλουμε να συμπληρώσει και το παιδί δικά του επίθετα.


ποτήρια, επίθετα, ορθογραφία, δυσλεξία
Επίθετα σε /-ικος/!

Στο τέλος βάζουμε και αυτό το ποτήρι μέσα στα άλλα. Το παιδί κρατά σταθερή τη κατάληξη γυρίζοντας μόνο το πρώτο ποτήρι και σταδιακά διαβάζει τα Επίθετα που σχηματίζονται. Στη συνέχεια σκέφτεται και συμπληρώνει το ποτήρι με δικά του Επίθετα σε 
/-ικος/.


ποτήρια, επίθετα, ορθογραφία, δυσλεξία
Γυρίζει και διαβάζει!


Παράδειγμα εφαρμογής:

Φωτογραφία από τη Μαρία Λάγιου!

Όλες αυτές οι ασκήσεις είναι χρήσιμο να συνδυάζονται με τη χρήση των διδασκόμενων λέξεων στην παραγωγή γραπτού λόγου:

  • Γράφει φράσεις, προτάσεις με υπαγόρευση των παραπάνω λέξεων.
  • Γράφει δικές του προτάσεις με επιλεγμένες λέξεις από τις παραπάνω.
  • Γράφει παράγραφο με κάποιες από τις λέξεις.

Πρόσθετες δεξιότητες που ενισχύονται:
  • Λεπτή κινητικότητα
  • Οπτική διάκριση
  • Συγκέντρωση


❝Η άσκηση μπορεί να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο για την εκμάθηση όλων των καταλήξεων!❞


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter