14 Δεκ 2018

Ακολούθησε τη φωτεινή γραμμή! Αντιμετώπιση της Δυσγραφίας και βελτίωση του γραφικού χαρακτήρα

φωτεινή, γραμμή, δυσγραφία, δυσλεξία


Η ανάγκη βελτίωσης της γραφής προκύπτει πολύ συχνά σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες!

Γραφή.


Η γραφή είναι μια προέκταση της ανθρώπινης γλώσσας στο χώρο και στο χρόνο. Πρόκειται για την αναπαράσταση της γλώσσας με τη χρήση συμβόλων και σημείων. Μέσα από το σύστημα γραφής συνθέτουμε κείμενα και αναπαράγουμε νοήματα.


Ανάπτυξη.


Η γραφή είναι μια από τις πιο σύνθετες δεξιότητες που καλείται ο άνθρωπος να μάθει. Προϋποθέτει να έχουμε μια νοητική αναπαράσταση του γράμματος που θέλουμε να γράψουμε και έπειτα να προγραμματίσουμε όλη την κίνηση που χρειάζεται για να το κατασκευάσουμε στο χαρτί.


Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.


Τα παιδιά με δυσκολίες στη γραφή δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με τους συνομηλίκους τους και παρουσιάζουν έναν γραφικό χαρακτήρα που δεν "καλυτερεύει" με τον χρόνο. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να έχουν παίξει ρόλο και να επηρέαζουν την γραφοκινητική εξέλιξη του παιδιού.

Αντιμετώπιση.


Στα πλαίσια ενός προγράμματος παρέμβασης ειδικής αγωγής υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του γραφικού χαρακτήρα. Μια από αυτές είναι και η χρήση της φωτεινής γραμμής

Υλικά: φωτεινός (φωσφοριζέ) μαρκαδόρος

Τα βήματα για αυτή την δραστηριότητα είναι πολύ απλά. Περνάμε με το φωτεινό μαρκαδόρο μια γραμμή κατά μήκος της γραμμής του τετραδίου. Σκοπός είναι να μάθουμε ποια γράμματα περνούν και δεν περνούν κάτω από την γραμμή. Γράφουμε όλα τα γράμματα και γράφει και το παιδί μαζί μας. Η οδηγία είναι: πρέπει να μπουν στο χρώμα μόνο τα γράμματα που "πέφτουν" πχ. γ, μ, ρ κτλ. Με το φωτεινό χρώμα το παιδί μπορεί εύκολα να δει ποια παραβίασαν τον κανόνα, να τα κυκλώσει και να τα διορθώσει.

φωτεινή, γραμμή, δυσγραφία, δυσλεξία


Το ίδιο γίνεται και με τα γράμματα που είναι πιο ψηλά από τα υπόλοιπα. Αυτή τη φορά η γραμμή είναι από πάνω και η οδηγία είναι να ξεκινούν από ή να φτάσουν τη φωτεινή γραμμή.

φωτεινή, γραμμή, δυσγραφία, δυσλεξία
Τα ψηλά γράμματα!Έπειτα περνάμε σε λέξεις. Οι γραμμές είναι πάνω και κάτω για να υπάρχει η διόρθωση.


φωτεινή, γραμμή, δυσγραφία, δυσλεξία
Λέξεις!

Μπορεί να γίνει χρήση του εργαλείου σε διάφορες ασκήσεις και στόχος είναι το παιδί να γενικεύσει τον κανόνα. Προωθήστε την ιδέα να χρησιμοποιεί το φωτεινό μαρκαδόρο ως τρόπο αυτοδιόρθωσης.


φωτεινή, γραμμή, δυσγραφία, δυσλεξία
Αγόρι, Δ Δημοτικού με στοιχεία δυσγραφίας!


❝Πρόκειται για μια μέθοδο που μπορούν να εφαρμόσουν ειδικοί παιδαγωγοί σε προγράμματα παρέμβασης, δάσκαλοι σαν βοηθητικό εργαλείο στη τάξη, γονείς κατά την καθημερινή μελέτη.❠
Ενημερωθείτε για:

 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


10 Δεκ 2018

Dyslexia quote of the day!❝Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν την ίδια ανάγκη και το ισότιμο δικαίωμα να αποκτήσουν μόρφωση, γνώση και παιδεία. Όλοι όσοι παίρνουν μέρος στην αγωγή και διδασκαλία τους πρέπει να εξασφαλίσουν την πρόσβαση, στις ίσες ευκαιρίες για εξέλιξη και πρόοδο.❞


Ενημερωθείτε για:

 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

5 Δεκ 2018

4 βήματα για μια πετυχημένη παρέμβαση στη Δυσορθογραφία!

4, βήματα, δυσορθογραφία, δυσλεξία


Η ορθογραφία ταλαιπωρεί ένα μεγάλο αριθμό παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες!

Η επαφή με τη γραφή.


Το παιδί από μικρή ηλικία πλέον έρχεται σε επαφή με τη γραφή. Ήδη από την προσχολική ηλικία γράφει αυθόρμητα και πηγαία. Οι ορθογραφικοί κανόνες έρχονται αργότερα, με την ένταξη του στην εγγράμματη παιδεία οι οποίοι οργανώνουν τον γραπτό γλωσσικό κώδικα.


Δυσορθογραφία.


Η Δυσορθογραφία εμφανίζεται ως ειδική μαθησιακή δυσκολία είτε αυτόνομα είτε σαν ένα χαρακτηριστικό άλλων ειδικών μαθησιακών δυσκολιών όπως είναι η δυσλεξία. Πρόκειται για την επίμονη δυσκολία στην απόκτηση της ορθογραφημένης γραφής ανεξάρτητα από το αν γνωρίζει τους κανόνες, τις προσπάθειες που καταβάλλει το ίδιο το παιδί καθώς και το περιβάλλον του.


Αντιμετώπιση.


Ένας τρόπος για να διδάξουμε το παιδί με Δυσορθογραφία την ορθογραφημένη γραφή και να ενισχύσουμε τη δεξιότητα της αυτοματοποίησης της, είναι μέσα από την Πολυαισθητηριακή και Κιναισθητική προσέγγιση.


4 απλά βήματα:


Κατασκευάζω. Το πρώτο στάδιο είναι να κατασκευάσουμε τον κανόνα. Να τον δούμε, να τον πιάσουμε, να τον βιώσουμε. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσα από πλήθος ασκήσεων που ενεργοποιούν τις αισθήσεις για να συμμετέχουν στην κατάκτηση της γνώσης. Στην ουσία αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να αυξήσουμε το Οπτικό λεξικό του παιδιού. Πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να ανακαλείται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά η "εικόνα" της κατάληξης πχ. στις λέξεις σε -ος, -ης κτλ. Αυτό γίνεται ακόμα πιο χρήσιμο όταν αναφερόμαστε στη πιο "δύσκολη" ορθογραφία, τη Θεματική.


Ορθογραφία με μαγνητικά γράμματα για παιδιά με δυσλεξία!
Αναζητώ. Το επόμενο βήμα είναι να αναζητήσουμε την ομάδα των λέξεων, που διδάσκουμε την ορθογραφία της, σε προτάσεις και κείμενα. Έτσι αν διδάσκουμε την ορθογραφία των ρημάτων σε -ω θα εντοπίσουμε τέτοιες λέξεις μέσα σε κείμενα. Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να τονίσουμε την αξία του να αναζητάς τη γνώση όχι μόνο σε σχολικά κείμενα. Διευρύνετε το πεδίο αναζήτησης και ψάξτε σε περιοδικά, αγαπημένα βιβλία, κόμικ, υπότιτλους ταινιών κτλ.

Το παιδί έρχεται σε επαφή και με την λειτουργική έννοια των λέξεων μέσα σε κείμενα που συναντά στη καθημερινότητα του. Και εδώ δεν ξεχνάμε να χρησιμοποιούμε χρώματα για να κυκλώσουμε, τονίσουμε, υπογραμμίσουμε αυτό που αναζητάμε.

Μπορούμε να συνδυάσουμε το προηγούμενο με αυτό το στάδιο σε μια άσκηση κολάζ!


Το κολάζ ως εργαλείο οπτικής διάκρισης και φωνημικής επίγνωσης!Συμπληρώνω. Αφού έχουμε "παίξει" με τα παραπάνω βήματα, το παιδί γνωρίζει πια τον κανόνα, έχουμε πετύχει ένα βαθμό αυτοματοποίησης και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Αναφερόμαστε πια στη χρήση του ορθογραφικού κανόνα μέσα από τη συμπλήρωση των καταλήξεων σε λέξεις, προτάσεις, κείμενα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτιάξουμε τέτοιου είδους ασκήσεις που πλέον αξιολογούν και το βαθμό της επίγνωσης που έχει το παιδί για την ορθογραφημένη γραφή. Μια τέτοια άσκηση αναγκάζει το παιδί να συγκεντρώσει την προσοχή του μόνο στην εφαρμογή του κανόνα.
Γράφω. Η αυθόρμητη γραφή και η παραγωγή γραπτού λόγου είναι το στάδιο στο οποίο εμφανίζονται δυναμικά όλες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας μαθητής με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Το παιδί με Δυσορθογραφία περνάει το πιο δύσκολο τεστ όταν χρειάζεται να αυτενεργήσει και να συνθέσει μόνο του μια πρόταση ή κείμενο. 

Δίνουμε λέξεις (προφορικά) από αυτές που διδάξαμε ορθογραφικά  και το παιδί δημιουργεί με αυτές προτάσεις και κείμενα. 


Ενημερωθείτε για:

 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

2 Δεκ 2018

Dyslexia quote of the day!

δυσλεξία, ρητό, μικρός, πρίγκηπας❝Αν όλοι εμείς που δουλεύουμε δίπλα σε παιδιά ακούγαμε πιο προσεκτικά αυτά που έχουν να πουν θα γινόμασταν καλύτεροι παιδαγωγοί και άνθρωποι!❞Ενημερωθείτε για:


 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

1 Δεκ 2018

Εποπτεία ειδικών παιδαγωγών για Δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες


Ατομικές συνεδρίες εποπτείας και συμβουλευτικής για Ειδικούς παιδαγωγούς σε Αθήνα, Επαρχία & Εξωτερικό που ασχολούνται με παιδιά που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία & Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες.


Για τους συναδέλφους που βρίσκονται στην Αθήνα η εποπτεία - συμβουλευτική γίνεται μέσα από εξατομικευμένες συνεδρίες. Στην από απόσταση εποπτεία οι συνεδρίες γίνονται μέσω Skype, μια τακτική που ακολουθείται σε παγκόσμιο επίπεδο για τις εξ αποστάσεως συνεδρίες συμβουλευτικής. 

Σε αυτές τις συνεδρίες ο ειδικός παιδαγωγός έχει την ευκαιρία να πάρει συμβουλές σχετικά με το:


 • Πως γίνεται η πρώτη συνέντευξη με την οικογένεια του παιδιού.
 • Πως συλλέγουμε πληροφορίες για το μαθησιακό προφίλ του παιδιού.
 • Πως αξιολογούμε ένα παιδί ως προς τις μαθησιακές του δεξιότητες.
 • Πως σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα παρέμβασης.
 • Ποιες προτεραιότητες θέτουμε.
 • Πως δημιουργούμε και εμπλουτίζουμε το παιδαγωγικό μας υλικό.
 • Πως προσαρμόζουμε τη διδασκαλία στο μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
 • Πως αξιολογούμε και αναθεωρούμε το δικό μας πρόγραμμα παρέμβασης.
 • Πως θα βελτιώσει το πρόγραμμα παρέμβασης στα παιδιά που ήδη παρακολουθεί μέσα από πλήθος προτεινόμενων ασκήσεων.

Επικοινωνήστε στο amitrakaki@gmail.com και είμαι στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter