"Βάλε στα βαζάκια το σωστό"! Πως η αντίθεση βοηθά στη Δυσλεξία (2).
Ορθογραφικά λάθη και παρανοήσεις παγιώνονται και αναπαράγονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε παιδί με Δυσλεξία. Οι αιτίες αναζητούνται στην ιδιαιτερότητα αυτής της εγγενούς διαφορετικότητας στην νευρονατομία του εγκεφάλου που εμποδίζει να επέλθει, αυτοματοποίηση στην ορθογραφία. 

Ως αυτοματοποίηση εδώ εννοούμε την ικανότητα του ατόμου να κάνει κάτι χωρίς να "σκέφτεται". Στα άτομα χωρίς Δυσλεξία η ορθογραφημένη γραφή αυτοματοποιείται κάτι το οποίο δυσκολεύεται να καταφέρει το δυσλεξικό άτομο. Έτσι βασικός στόχος ενός προγράμματος παρέμβασης αναδεικνύεται η μείωση του κόπου και του χρόνου που χρειάζεται να καταναλώσει το παιδί για να γράψει ορθογραφημένα. 

Η άσκηση "Βάλε στα βαζάκια το σωστό" (1) συνεχίζεται απο την άσκηση "Βάλε στα βαζάκια το σωστό" (2). Πάλι εφαρμόζεται ο κανόνας της αντίθεσης και εδώ ασχολούμαστε με τη σωστή χρήση των άρθρων "τον και των".

Υλικά: δυο βαζάκια, χαρτιά post it, σελίδες Α4

Άσκηση: Ετοιμάζετε τα βαζάκια και τα χαρτιά post it όπως και εδώ. Αφού φτιάξετε ένα βαζάκι για κάθε πτώση γράφετε στα χαρτιά Α4 πολλά αρσενικά ουσιαστικά στην Αιτιατική ενικού και Γενική πληθυντικού.


1ο βήμα: Βάζει τις λέξεις μέσα

Αφήνετε τις λέξεις ανακατωμένες μπροστά απο το παιδί και το προτρέπετε να τις διαβάζει και να τις βάζει στο σωστό βάζο. 


Για την Αιτιατική ενικού.
Για την Γενική πληθυντικού.

2ο βήμα: κάνει προφορικές προτάσεις.

Παράλληλα για πολλές απο αυτές τις λέξεις ζητάτε απο το παιδί να φτιάξει προφορικά μικρές προτάσεις πχ. "Μπορείς να ζητήσεις απο τον διευθυντή μια συνάντηση;", "Η ευθύνη των δασκάλων είναι μεγάλη"  ώστε να κατανοεί και τη χρήση των πτώσεων στη γλώσσα.

3ο βήμα: γράφει προτάσεις κατα υπαγόρευση.

Προτάσεις απο αγόρι Δ' Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες.

Στο τετράδιο γράφει πολλές προτάσεις κατα υπαγόρευση χρησιμοποιώντας ορθογραφημένα το άρθρο στη σωστή πτώση κάθε φορά.Βασικά tips: Η ασκήσεις αυτές εμπλουτίζονται ακόμα περισσότερο όσο το παιδί κατανοεί, εξελίσσεται και μπορεί να αυξηθεί ο βαθμός δυσκολίας.

Απευθύνεται: Σε παιδιά σχολικής ηλικίας με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες ως άσκηση παρέμβασης απο εκπαιδευτικούς και ειδικούς θεραπευτές.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολίων/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitterΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!