Δυσκολεύομαι να γράψω! Γραπτά Δυσγραφίας


Οι δυσκολίες στη Γραφή εμφανίζονται με διαφορετική δυναμική ως σύμπτωμα σε διάφορες Μαθησιακές δυσκολίες. Μπορούν να κάνουν την εμφάνιση τους στη Δυσλεξία, στη Διάσπαση προσοχής, στη Δυσγραφία. Ως χαρακτηριστικό βασίζεται στη δυσκολία του παιδιού να γράψει καθαρά, με τη σωστή φορά και σωστή θέση των γραμμάτων πάνω στη γραμμή του τετραδίου. Πολλές φορές αν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα άμεσα παρουσιάζεται έντονη άρνηση και δυσφορία κατά τις δραστηριότητες γραφής.

Παρακάτω παρουσιάζονται τρία δείγματα Δυσγραφίας.

Αντιγραφή

Δυσκολίες που αποκαλύπτονται:

 • ανώριμος γραφικός χαρακτήρας
 • παραβίαση ορίων των λέξεων
 • παράλειψη λέξης
 • αγνόηση τονισμού
 • δεν τηρήθηκαν σημεία στίξης
Γραφή Κατά Υπαγόρευση

Δυσκολίες που αποκαλύπτονται:

 • ανώριμος γραφικός χαρακτήρας
 • παραβίαση ορίων λέξεων
 • γραμματικά λάθη (πολει)
 • φωνολογικά λάθη (παζουμε)
 • αγνόηση τονισμού
Αυθόρμητη γραφή

Δυσκολίες που αποκαλύπτονται:

 • ανώριμος γραφικός χαρακτήρας
 • όχι σημεία στίξης
 • γραμματικά λάθη
 • τηλεγραφικός λόγος

Ο "άσχημος" γραφικός χαρακτήρας ο οποίος επιμένει και δεν διορθώνεται κρίνεται απαραίτητο να αξιολογηθεί ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για κάποια μαθησιακή δυσκολία. Είναι σημαντικό για τη πρόοδο και την εξέλιξη καθώς και για την αυτοεικόνα του Δυσγραφικού παιδιού να δεχτεί εξειδικευμένη βοήθεια καθώς πρόκειται για μια δυσκολία για την οποία δεν ευθύνεται.


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!