Η ορθογραφία του ρήματος "Είμαι" στη Δυσλεξία!Μια αρκετά συνηθισμένη ορθογραφική αδυναμία των παιδιών με Δυσλεξία είναι το ρήμα "Είμαι" ιδιαίτερα στον Ενικό αριθμό όπου συνυπάρχουν τα /αι/ και /ει/ που δυσκολεύουν τη γλωσσική οπτική μνήμη. Επομένως ο εναλλακτικός δρόμος εκμάθησης της ορθογραφίας τους είναι μονόδρομος καθώς η κλασσική προσέγγιση δεν αποδίδει με αποτέλεσμα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες, των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, να συνεχίζουν να γράφουν λάθος τόσο δημοφιλείς λέξεις. 

Μια απο τις προσεγγίσεις που μπορούν να γίνουν είναι και αυτή που εφάρμοσα στο μικρό Δ ο οποίος ως ένα παιδί με Δυσγραφία και μεγάλη δυσκολία στην ορθογραφία αντιμετώπιζε αυτές τις λέξεις σαν να τις έβλεπε "πρώτη φορά"! Ο στόχος είναι να γραφτούν οι λέξεις όσο πιο πολλές φορές γίνεται αλλά με διαφορετική εμπειρία γραφής κάθε φορά. Αυτό επιτυγχάνεται αν προσφέρουμε πολλά και διαφορετικά μέσα γραφής στο παιδί και ζητήσουμε να αντιγράψει τη ζητούμενη λέξη.

Υλικά: ξυλομπογιές, νερομπογιές, μαρκαδόροι, glitter, πλαστελίνες, δαχτυλομπογιές, μαγνητικά γράμματα, γράμματα φελλού κα.

Άσκηση: Δείχνουμε πως γράφονται οι λέξεις: είμαι, είσαι, είναι. Εντοπίζουμε τα "δύσκολα" γράμματα και μένουμε σε αυτά. Το βάζουμε να τα κυκλώσει. Έπειτα δίνουμε στο παιδί κάθε φορά το αντίστοιχο υλικό γραφής για να γράψει ή κατασκευάσει αυτές τις λέξεις. 

Πλαστελίνη

Μαρκαδόροι


Κόλλα glitter


Μαγνητικά γράμματα


Αφού τελειώσετε με την άσκηση ζητήστε απο το παιδί, χωρίς να βλέπει τις λέξεις, να τις επαναλάβει με το δάχτυλο του:
  • στον αέρα
  • στο τραπέζι
  • στον τοίχο
  • πάνω του
  • πάνω σας
Αν κρίνετε ότι είναι έτοιμο δοκιμάστε να γράψει μερικές σύντομες φράσεις κατά υπαγόρευση, στο τετράδιο του, χρησιμοποιώντας τις διδασκόμενες λέξεις.

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitterΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!