Φτιάχνω λέξεις! Φωνημική επίγνωση και ανάγνωση


Πως χαρίζουμε Κιναισθητικές ασκήσεις σε παιδιά με Δυσλεξία;

Το ρεπερτόριο των ασκήσεων για τη Φωνημική ενημερότητα παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες πρέπει να είναι πλούσιο και να προσφέρει διαφορετικές προκλήσεις. Ειδικά σε ένα θεραπευτικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, που το παιδί έρχεται άμεσα αντιμέτωπο με τις δυσκολίες του, χρειάζεται να κυριαρχεί ο χαρακτήρας των αισθητηριακών ασκήσεων.

Η Κιναίθηση οδηγεί σε μεγαλύτερη επιτυχία τη μαθησιακή διαδικασία, όσον αφορά σε παιδιά με Δυσλεξία, σε σχέση με τη στατική μάθηση. Τα δυσλεξικά παιδιά προτιμούν να συνδυάζουν τη κίνηση με την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων. Μια τέτοια άσκηση που ζευγαρώνει την κίνηση με τη φωνημική επίγνωση είναι και η: Φτιάχνω λέξεις!

Υλικά: μαυροπίνακας, κιμωλίες (χρωματιστές), κάρτες λέξεων

Άσκηση: Δείχνουμε στο παιδί μια κάρτα λέξεων. Στο πίνακα γράφουμε διάσπαρτα τα γράμματα απο τη κάθε λέξη και ζητάμε απο το παιδί να ενώσει τα γράμματα με τη σωστή σειρά ώστε να σχηματιστεί η λέξη. Έπειτα απλά υπαγορεύστε μια απο τις λέξεις δείχνοντας μόνο την εικόνα της λέξης και ζητήστε πάλι να σχηματίσει τη λέξη ενώνοντας τα γράμματα. Τέλος πείτε προφορικά λέξεις και ζητήστε απο το παιδί να επαναλάβει τη διαδικασία.


Βήμα 1ο

Επιλέγουμε κάθε φορά μια απο τις κάρτες λέξεων.

Βήμα 2ο

Γράφουμε διάσπαρτα στον πίνακα τα γράμματα της λέξης.Βήμα 3ο

Ζητάμε απο το παιδί να ενώσει τα γράμματα για να σχηματίσει τη λέξη.

Η συγκεκριμένη άσκηση μπορεί να ενισχύσει τη Φωνημική επίγνωση μέσα απο πολλές παραλλαγές:
  • να ακούει λέξεις και να τις συνθέτει ενώνοντας με τη σωστή σειρά τα γράμματα
  • να φτιάχνει δικές του λέξεις 
  • να του λέτε απο ποιο γράμμα να ξεκινάει η λέξη ή ποιο γράμμα θέλετε να περιέχει και να δημιουργεί λέξεις
  • να ακούει λέξεις, να αναγνωρίζει αν ακούει τα συμπλέγματα μπ, ντ, τσ, γκ, γγ και να ενώνει μόνο αυτά ή όλη τη λέξη
  • με τον ίδιο τρόπο να ενισχυθούν και οι λέξεις με διπλά/τριπλά σύμφωνα
  • να δουλευτούν φωνήματα που μπερδεύει φωνημικά μεταξύ τους πχ. λέξεις με φ/θ, γ/χ, π/β/φ κτλ.
  • να δουλευτούν λέξεις που μπερδεύει τη θέση των συμφώνων πχ. λέξεις με /τσ/ και /στ/ 

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!