Με Κρυπτόλεξο Προτάσεων βοηθάμε στη σύνταξη, ανάγνωση και οπτική διάκριση!


Η δυνατότητα το παιδί με Δυσλεξία να συντάξει ένα κείμενο με ολοκληρωμένο νόημα που να ακολουθεί τη νοητική αλληλουχία και να είναι προσανατολισμένο λεκτικά στο σωστό χρόνο είναι κάτι που χτίζεται με βήματα σιγά, σιγά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να περάσει απο το στάδιο των φράσεων, της πρότασης, της παραγράφου για να φτάσει στο τέλος να συντάξει κείμενο.

Σε αυτό το στάδιο θα παρουσιάσουμε πως μπορούμε να δουλέψουμε τη σύνταξη προτάσεων με παράλληλη ενίσχυση της Οπτικής διάκρισης, Ανάγνωσης και Κατανόησης. Με ένα κρυπτόλεξο προτάσεων δημιουργούμε το κατάλληλο κίνητρο για να ενισχύσουμε όλες αυτές τις δεξιότητες!

Άσκηση: Φτιάχνουμε ένα κρυπτόλεξο και "κρύβουμε" διάφορες προτάσεις οι οποίες ακολουθούν τους θεραπευτικούς στόχους που έχουμε θέσει. Το παιδί διαβάζει σιωπηλά τις λέξεις και επιλέγει αυτές που συνθέτουν τις ζητούμενες προτάσεις. Χρωματίζει τις λέξεις και έπειτα τις γράφει στον κενό χώρο όπου κάθε λέξη αντιστοιχεί σε ένα κουτάκι. Αυτό θα βοηθήσει και στην ενίσχυση της αυτονομίας των λέξεων. 


Παιδί Ε' Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες.

Tip: 
Αν δείτε ότι το παιδί δυσκολεύεται να ανακαλύψει τις προτάσεις μπορείτε να του υποδείξετε την αρχική ή μια λέξη που υπάρχει μέσα στη πρόταση!


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!