Παράδειγμα γραπτού & μαθησιακές δυσκολίες.
“Μα αν το ρωτήσεις ξέρει να σου πει τους κανόνες. Αλλά δεν τους εφαρμόζει, γιατί;”
“Γιατί άλλες φορές γράφει σωστά και άλλες κάνει πολύ βασικά ορθογραφικά λάθη;” 

Ο γραπτός λόγος “εξετάζει” τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε όλους τους τομείς: γραμματική, ορθογραφία, σύνταξη, φωνημική ενημερότητα, νοηματική αλληλουχία, λεξιλόγιο κα. Έτσι λόγω των ειδικών δυσκολιών τους, τα γραπτά τους φαίνονται “ανώριμα” και φτωχά δίνοντας την εικόνα γραπτού μικρότερης σχολικής τάξης.

Η παρακάτω περίπτωση παιδιού της Β' Δημοτικού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζει αυτή ακριβώς την εικόνα, ενός μαθητή δηλαδή που κάνει βασικά ορθογραφικά λάθη και λάθη “απροσεξίας” ενώ γνωρίζει όλους τους κανόνες. Τα γραπτά ακολουθούν το γνωστικό επίπεδο του παιδιού ανάλογα με τη τάξη του.

Γραφή κατά υπαγόρευση

Γραπτό παιδιού Β' Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες


Σημεία παρατήρησης:
  • Γραμματικά λάθη πχ. μαθητείς
  • Θεματικά ορθογραφικά λάθη πχ. αποφήγη
  • Μη τήρηση σημείων στίξης πχ. ένας
  • Προσθήκη γράμματος πχ. σακόκκι
  • Αντικατάσταση φωνήεντος με μορφολογικά συγγενικό πχ. σακόκκι

Αυθόρμητη γραφή

Γραπτό παιδιού Β' Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες


Σημεία παρατήρησης:
  • Γραμματικά λάθη πχ. πρωή
  • Φωνημικά λάθη πχ. ελένχο
  • Παραβίαση ορίων λέξεων πχ. τσάνταμου
  • Λάθη χωροταξικής τοποθέτησης αφήνοντας μια σειρά ανάμεσα στο κείμενο.
  • Παρατονισμός πχ. εχώ και αγνόηση τόνου πχ. βιβλειο

Tip: Το βασικό σημείο που διαφοροποιεί ένα παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι η σαφής απόκλιση που συστηματικά παρουσιάζει μεταξύ της επίδοσης του σε άλλους τομείς σε σύγκριση με την επίδοση σε βασικές σχολικές δεξιότητες πχ. ανάγνωση, ορθογραφία οι οποίες επιμένουν να προβληματίζουν το σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού. Αν ένα παιδί εμφανίζει κατά εξακολούθηση παρόμοια σημεία δυσκολίας τότε καλό είναι να γίνει περαιτέρω διερεύνηση ώστε να λάβει αν χρειαστεί τη κατάλληλη βοήθεια.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitterΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!