Πώς θα καταλάβει το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες τις εκφωνήσεις των Μαθηματικών;


Οι Μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών στα Μαθηματικά εμφανίζονται απο τα πρώτα χρόνια του Δημοτικού αλλά η δυναμική τους αυξάνεται περισσότερο κατά τη φοίτηση τους στη Γ' Δημοτικού. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες έχουν να κάνουν με: 
  • τη σύγχυση στην ορολογία
  • τη δυσκολία στην επίλυση προβλημάτων
  • τη συχνή αποτυχία να θυμηθεί τα βήματα που ακουλουθούμε στις μαθηματικές πράξεις, 
  • τη πιθανότητα να μπερδέψει τα μαθηματικά σύμβολα.


Σε όλα αυτά συμβάλλει σημαντικά το γεγονός ότι το κάθε δυσλεξικό παιδί δεν τα καταφέρνει καλά στην αποκωδικοποίηση των γλωσσικών πληροφοριών που υπάρχουν στη διατύπωση των εκφωνήσεων. Αυτός είναι τελικά και ο λόγος που είναι τόσο σημαντικό να μάθει το Δυσλεξικό παιδί ειδικό λεξιλόγιο με μαθηματικούς όρους. 

Ας δούμε λοιπόν πως κατηγοριοποιούμε τις λέξεις που εμφανίζονται στις εκφωνήσεις των μαθηματικών συνδέοντας τις με τα μαθηματικά σύμβολα/πράξεις.

Φτιάχνουμε ένα φύλλο με τα σύμβολα των μαθηματικών πράξεων και για κάθε πράξη συμπεριλαμβάνουμε όλο το σχετικό λεξιλόγιο που παραπέμπει σε αυτή.

Τα μαθηματικά σύμβολα με το σχετικό λεξιλόγιο!


Πρόσθεση



Αφαίρεση


Πολλαπλασιασμός



Διαίρεση


Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε λέξεις για να φτιάξετε εκφωνήσεις ασκήσεων ή προβλημάτων και ζητήστε απο το παιδί να βρει μέσα απο το λεξιλόγιο ποιες Πράξεις πρέπει να κάνει.


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!