Τα top 10+1 σημεία δυσκολίας στην ορθογραφία για τα Δυσλεξικά παιδιάΑναφέρουμε πολύ συχνά τη δυσκολία των Δυσλεξικών παιδιών να γράψουν ορθογραφημένα. Να αυτοματοποιήσουν δηλαδή τους κανόνες γραμματικής έτσι ώστε να τους εφαρμόζουν στο γραπτό τους λόγο χωρίς να χρειάζεται να ανακαλούν όλους τους κανόνες εκείνη τη στιγμή πχ. "Αυτό είναι ρήμα τελειώνει σε /ο/ άρα θα το γράψω με /ω/". Κάθε Δυσλεξικό παιδί αποτελεί και μια τελείως διαφορετική περίπτωση μαθησιακών δυσκολιών για αυτό και η Δυσορθογραφία ως σύμπτωμα εμφανίζεται με διαφορετική δυναμική σε καθένα από αυτά. Υπάρχουν όμως πάντα κάποια σημεία δυσκολίας στην ορθογραφία που μπερδεύουν τη πλειοψηφία των δυσλεξικών παιδιών και αυτά είναι που θα παρουσιάσουμε.


Τα top 10+1 σημεία δυσκολίας στην Ορθογραφία για τα Δυσλεξικά παιδιά:

 1. Η χρήση των άρθρων /η/ και /οι/ πχ. η κόρες, οι φίλη, η δρόμοι
 2. Η κατάληξη /ο/ και /ω/ στο τέλος των ουδετέρων και του α' προσώπου του ρήματος πχ. παίζο, τόξω
 3. Η σωστή χρήση όλων των /ι/ στις καταλήξεις πχ. παιδή, λούζη, λέξι
 4. Η διάκριση των άρθρων /της/ και /τις/ πχ. της πόρτες, τις τσάντας
 5. Η διάκριση των άρθρων /τον/ και /των/ πχ. των δρομέα, τον υπαλλήλων
 6. Η κατάληξη /-ης/ σε αρσενικά (ονομαστική ενικού) και θηλυκά (γενική ενικού) πχ. ο αθλητής, της λέξης
 7. Δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν στο πληθυντικό των ουσιαστικών σε /εις/ αν πρόκειται για Αρσενικό ή Θηλυκό ουσιαστικό πχ. οι γονείς, οι ενέσεις
 8. Στα ρήματα τις καταλήξεις /μαι/ (εγώ) και /με/ (εμείς) ανάμεσα στο α' πρόσωπο ενικού της Παθητικής φωνής και το α' πρώτο πρόσωπο πληθυντικού της Ενεργητικής πχ. βάφομαι, βάφουμε
 9. Στα ρήματα τις καταλήξεις /ται/ (αυτός) και /τε/ (εσείς) ανάμεσα στο γ΄πρόσωπο ενικού της Παθητικής φωνής και το β' πρώτο πρόσωπο πληθυντικού της Ενεργητικής πχ. βάφεται, βάφετε
 10. Στα ρήματα τις καταλήξεις /σαι/ (εσύ) και /σε/ (αυτός) ανάμεσα σε ρήματα του Ενεστώτα και Αορίστου πχ. κλείνεσαι, έκλεισε
 11. Δυσκολίες εμφανίζονται και στη διάκριση μεταξύ των καταλήξεων /ούμαι/ (εγώ) και /ούμε/ (εμείς) πχ. δικαιολογούμαι, δικαιολογούμε

Δεν εξαντλούνται όλα τα σημεία που δυσκολεύονται τα παιδιά που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία με τη παραπάνω παρουσίαση αλλά σίγουρα φαίνονται οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες που έχουμε παρατηρήσει όλοι όσοι διδάσκουμε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. 


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ   

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!