Μέτρησε τα δάχτυλα και βάλε τη λέξη! Άσκηση φωνημικής επίγνωσης σε παιδιά με Δυσλεξία

ποτήρια, φωνημική, δυσλεξία

Η εικονοποίηση της Φωνολογίας παίζει σημαντικό ρόλο!

Ασκήσεις φωνημικής επίγνωσης για παιδιά που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία και άλλες Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες βελτιώνουν τη δεξιότητα να χειρίζονται τα φωνήματα των λέξεων. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αναλύουν μια λέξη που ακούν στα φωνήματα της και να αναγνωρίζουν τη θέση του καθένα ξεχωριστά πχ. στη λέξη /γάτα/ μπορούν να απαντήσουν ότι το /τ/ είναι το τρίτο γράμμα της λέξης κτλ. Επίσης μπορούν να χειρίζονται δηλαδή να αφαιρούν, να προσθέτουν να αντικαθιστούν φωνήματα σε λέξεις και να λένε τη νέα λέξη που προκύπτει πχ. στη λέξη /γάτα/ αν βγάλουμε το /γ/ θα μείνει η νέα λέξη /άτα/ κτλ. 

Όλα αυτά είναι σημαντικά γιατί αποτελούν τη βάση για την ανάγνωση. Αν ένα παιδί έχει ελλείμματα σε αυτή τη δεξιότητα, της φωνημικής ενημερότητας, αυτό θα παρουσιαστεί αργότερα σαν ένας αδύναμος μηχανισμός ανάγνωσης. Η άσκηση: "Μέτρα τα δάχτυλα και βάλε τη λέξη!" ασχολείται με την ανάλυση των λέξεων στην κλίμακα της συλλαβής. 

Υλικά: πλαστικά ποτήρια, εικονογραφημένα δάχτυλα μέτρησης (βρίσκετε εύκολα στο internet), λέξεις

Άσκηση: Στην άσκηση αυτή σκοπός είναι το παιδί να μπορεί να αναλύει τις λέξεις στη μονάδα της συλλαβής. Για να βοηθήσουμε ακόμα πιο πολύ στην κατάκτηση αυτής της διαδικασίας χρησιμοποιούμε εικόνες που δείχνουν συμβολικά το νούμερο των συλλαβών της κάθε λέξης. Κολλάμε τις εικόνες σε κάθε ένα ποτήρι και βάζουμε μπροστά στο παιδί σκόρπιες λέξεις. Το παιδί θα πρέπει να κατηγοριοποιήσει ανάλογα λέγοντας πρώτα τη κάθε λέξη και βάζοντας την στο σωστό ποτήρι.

Η άσκηση σε εικόνες:


1ο βήμα


ποτήρια, φωνημική, δυσλεξία
Κολλάμε τις εικόνες!

2ο βήμα

ποτήρια, φωνημική, δυσλεξία
Βάζουμε τις λέξεις μπροστά!

3ο βήμα

ποτήρια φωνημική, δυσλεξια
Το παιδί λέει τη λέξη και τη βάζει στο αντίστοιχο ποτήρι!

Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε:

 • λέξεις με διπλό και τριπλό συμφωνικό σύμπλεγμα πχ. κρατώ, σπλήνα
 • λέξεις με τελικό σίγμα πχ. μεταξωτός
 • λέξεις με /ου/ πχ. ρουθουνίζω
 • λέξεις με διπλό και τριπλό συμφωνικό σύμπλεγμα και τελικό σίγμα πχ. μακρινός, σύντροφος
 • λέξεις με δυο διπλά συμφωνικά συμπλέγματα πχ. στόλισμα
 • λέξεις με αρχικό φωνήεν πχ. έλα
 • λέξεις με δίψηφα σύμφωνα και φωνήεντα πχ. /μπ/, /ντ/, /ει/, /αι/ κτλ.
 • λέξεις με συνδυασμούς /αυ/ και /ευ/ πχ. θαύμα
 • λέξεις με /ια/ πχ. καλύβια
 • λέξεις με /σμ/, /σβ/, /σγ/ πχ. ζάλισμα


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 
 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! Kάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! Αν μένετε εκτός Αθήνας κάνετε κλίκ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!