Λέξεις με lego για παιδιά με δυσκολίες γραφής!


Η γραφική αναπαράσταση των γραμμάτων πολλές φορές δυσκολεύει τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Η δεξιότητα για αυτόματη ανάκληση στη μνήμη της φόρμας κάθε γράμματος εμφανίζεται ελλιπής σε παιδιά με Δυσλεξία/ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Άμεση συνέπεια αυτής της δυσκολίας είναι η κακογραφία, η δυσκολία να ακολουθήσουν τις γραμμές του τετραδίου, τα μεγάλα γράμματα κα. Έτσι ενώ αυτή η δυσκολία δεν συνδυάζεται με την ευφυΐα του παιδιού η απόδοση του μειώνεται και κάθε γραπτή δραστηριότητα οδηγεί σε έντονη κόπωση και άρνηση. 

Στα προγράμματα παρέμβασης σκοπός είναι να εναρμονιστεί η ενίσχυση της φόρμας (εικόνας) των γραμμάτων και λέξεων μέσα από ευχάριστες μαθησιακές εμπειρίες. Σε αυτή την άσκηση τα γράμματα γίνονται τρισδιάστατα, φαίνεται η τοποθέτηση τους στο χώρο με επιτυχία και το παιδί με γραφικές δυσκολίες μπορεί να δει καθαρά: Ποιο γράμμα σηκώνεται, ποιο πέφτει και ποιο κάθεται!

Κατεβάστε & εκτυπώστε δείγμα της άσκησης με λέξεις για γραφή με lego εδώ!

Υλικά: lego, μαύρος μαρκαδόρος

Υλικά!
Η εκτέλεση της άσκησης είναι πολύ απλή. Επιλέγουμε λέξεις που έχουν γράμματα με διαφορετική φόρμα μεταξύ τους και τις αναπαριστούμε πάνω στα lego. Γράφουμε τέτοιες λέξεις και βάζουμε το παιδί να τις διαβάσει. Μαζί εντοπίζουμε τις διαφορές τους: Ποιο σηκώνεται, ποιο πέφτει, ποιο κάθεται!

Λέξη με γράμμα που σηκώνεται!

Λέξη με γράμμα που πέφτει και γράμμα που σηκώνεται!
Αφού ολοκληρώσουμε με τις έτοιμες λέξεις έπειτα δείχνουμε στο παιδί ημιτελείς λέξεις. Λέξεις που λείπει κάποιο γράμμα και το προτρέπουμε να επιλέξει το lego στο οποίο θα γράψει το γράμμα που λείπει.

Συμπληρώνει με το σωστό lego το γράμμα που λείπει!

Κατεβάστε & εκτυπώστε δείγμα της άσκησης με λέξεις για γραφή με lego εδώ!


Tip: 
Διαλέξτε λέξεις που παρουσιάζουν ποικιλομορφία στη γραφημική τους αναπαράσταση!


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!