Πλαστελίνη & Λέξεις! Γράφω και διαβάζω αλλιώς για τη Δυσλεξία

πλαστελίνη, λέξεις, ανάγνωση, γραφή, δυσλεξία


Ο εμπλουτισμός του παιδαγωγικού υλικού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας ενός προγράμματος παρέμβασης!

Η συνεχής ανατροφοδότηση του δυσλεξικού παιδιού με διευκολυντικές εμπειρίες μάθησης είναι βασική συνθήκη για τη βελτίωση των ικανοτήτων στις οποίες παρουσιάζει ελλείμματα. Η ανάγνωση και η γραφή είναι δυο ενότητες που το δυσλεξικό παιδί εμφανίζει ποικίλες δυσκολίες και αφιερώνεται μεγάλο μέρος για να γίνουν πιο λειτουργικές.

Στα πλαίσια της εναλλακτικής διδασκαλίας που ταιριάζει με το μαθησιακό προφίλ αυτών των μαθητών παρουσιάζεται και η παρακάτω άσκηση, που μπορεί να εφαρμοστεί ως άσκηση Ανάγνωσης & Γραφής! Το πλεονέκτημα της είναι η διατήρηση του ενδιαφέροντος και η Κιναισθητική προσέγγιση.

Υλικά: πλαστελίνη, πλαστικά (μαγνητικά) γράμματα


πλαστελίνη, λέξεις, ανάγνωση, γραφή, δυσλεξία

Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Αρχικά απλώνουμε τη πλαστελίνη σε μια επιφάνεια.


πλαστελίνη, λέξεις, ανάγνωση, γραφή, δυσλεξία

Έπειτα πιέζουμε τα γράμματα της λέξης που επιλέξαμε πάνω στη πλαστελίνη.


πλαστελίνη, λέξεις, ανάγνωση, γραφή, δυσλεξία

Τέλος αφαιρούμε τα γράμματα και διαβάζουμε!


πλαστελίνη, λέξεις, ανάγνωση, γραφή, δυσλεξία

Είναι μια άσκηση που χρησιμοποιείται για ενίσχυση σε τομείς όπως: 

  • Φωνημική ενημερότητα
  • Οπτική διάκριση
  • Ορθογραφία

❝Εφαρμόστε την για γράμματα, συλλαβές, λέξεις!❞


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!