Το λουλούδι που ενισχύει τη Φωνημική επίγνωση λέξεων με /ια/!

λουλούδι, λέξεις, ια, φωνημική, δυσλεξία


Η φωνημική επίγνωση χρειάζεται διαρκώς ενίσχυση στα παιδιά με ΕΜΔ και δυσλεξία!


Η δεξιότητα της Φωνολογικής επίγνωσης με την αναγνωστική ικανότητα είναι άρρητα συνδεδεμένη.

Συγκριτικές έρευνες μεταξύ "καλών" και "κακών" αναγνωστών κατέδειξαν ότι η ειδοποιός διαφορά των δυο κατηγοριών ήταν το επίπεδο της φωνολογικής τους επίγνωσης. Οι μη αποτελεσματικοί αναγνώστες είχαν "ελλιπή φωνολογική επίγνωση" έναντι των ικανότερων αναγνωστών, που διάθεταν υψηλότερου επιπέδου δεξιότητες φωνολογικής επεξεργασίας και χειρισμού του λόγου (Badian, 1993 Fox & Routh, 1984). [Μαθησιακές δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη]

Το παιδί μαθαίνει από νωρίς ότι ο προφορικός λόγος αποτελείται από ξεχωριστές ηχητικές μονάδες, τις λέξεις. Αυτή η γνώση θα το βοηθήσει έπειτα, όταν θα μάθει να γράφει. Τότε είναι που θα συνειδητοποιήσει ότι και οι λέξεις αποτελούνται από ηχητικές μονάδες, τις συλλαβές και τα φωνήματα. Τα φωνήματα, που είναι οι μικρότερες ηχητικές μονάδες, συμβολίζονται και κωδικοποιούνται γραπτά στα γραφήματα (γράμματα).

Τα παιδιά με ΕΜΔ δείχνουν ένα χαρακτηριστικό έλλειμμα αυτής της δεξιότητας και παρουσιάζουν κενά και στρεβλώσεις στην ακουστική διάκριση των φωνημάτων. 

Εδώ θα ασχοληθούμε με τη φωνολογική επεξεργασία των λέξεων που τελειώνουν σε /-ια/. Ένα χαρακτηριστικό φωνολογικό φαινόμενο είναι η προσθήκη ενός επιπλέον γράμματος κατά τη γραφή τους πχ. /κατάρτχια/, /καράβγια/, /ταξίδγια/ κτλ.

Με το σχέδιο ενός λουλουδιού ως παιδαγωγικό εργαλείο, θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε αυτό το φωνολογικό σφάλμα!

Δείτε επίσης άλλο ένα εκτυπώσιμο λουλούδι που διδάσκει Γραμματική:

Το λουλούδι της γραμματικής! Εργαλείο Γραμματικής για τη ΔυσλεξίαΥλικά: σκίτσο λουλουδιού, μαρκαδόροι


λουλούδι, λέξεις, ια, φωνημική, δυσλεξία


Εκτυπώνουμε ή σχεδιάζουμε ένα λουλούδι που απεικονίζονται καθαρά και σε μεγάλο μέγεθος το κέντρο και τα πέταλα του λουλουδιού.


λουλούδι, λέξεις, ια, φωνημική, δυσλεξία


Στο κέντρο του λουλουδιού γράφουμε την κατάληξη /-ια/ που θέλουμε να δουλέψουμε και που συνήθως ο δυσλεξικός μαθητής μας, αλλοιώνει φωνολογικά.

Ενδεικτικά καταλήξεις που συνήθως εμφανίζονται προσθήκες των φωνημάτων:  /γ/ και /χ/


 • βια
 • δια
 • ζια
 • θια
 • πια
 • μπια
 • ρια
 • σια
 • τια
 • ντια
 • φια
Στη συνέχεια γράφουμε λέξεις σε όλα τα πέταλα, περιμετρικά του λουλουδιού, χωρίς την κατάληξη τους. 


λουλούδι, λέξεις, ια, φωνημική, δυσλεξία


Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Το παιδί διαβάζει όλες τις λέξεις που προκύπτουν αν ενώσει το "σώμα" των λέξεων με την κατάληξη. Πάντα τονίζουμε ότι ενώ φωνητικά ακούμε ένα /χ/ ή ένα /γ/ μέσα στην κατάληξη, αυτό δεν το γράφουμε! 

Για μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού μπορούμε να κολλήσουμε ένα χρωματιστό ξύλινο ξυλάκι και η άσκηση μας γίνεται μια όμορφη κατασκευή. 


λουλούδι, λέξεις, ια, φωνημική, δυσλεξία

Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!

✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!