Ποιες δυσκολίες αναγνωρίζουμε μέσα σε ένα κείμενο γραφής του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες;

κείμενο, γραφή, πληροφορίες, δυσλεξία


Τα δείγματα γραφής ενός παιδιού δίνουν πολλές πληροφορίες!

Μέσα από ένα κείμενο ενός παιδιού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, μπορούμε να λάβουμε πολλές πληροφορίες που συνθέτουν την ποιότητα των δυσκολιών του αλλά και να εντοπίσουμε τις δεξιότητες που έχει κατακτήσει. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες είναι οι δεξιότητες που κάθε φορά δοκιμάζονται, κατά τη διαδικασία της γραφής, ώστε να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τις αστοχίες που έχουν γίνει για κάθε μια από αυτές.

Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα ενός κειμένου, που γράφτηκε από έναν μαθητή τον Ιανουάριο της Δ' Δημοτικού, ακούγοντας την ειδική παιδαγωγό του τμήματος ένταξης, στο οποίο λαμβάνει ενισχυτική διδασκαλία, να του το υπαγορεύει.

Να σημειώσουμε ότι κατά την καθ' υπαγόρευση γραφή οι κύριες δεξιότητες που δοκιμάζονται είναι:
 • Ακουστική διάκριση.
 • Ακουστική μνήμη.
 • Φωνολογική και φωνημική ενημερότητα.
 • Κανόνες στίξης πχ. κεφαλαίο μετά από τελεία κλπ.
 • Απόδοση στον τονισμό.
 • Ορθογραφία καταληκτική και θεματική.
 • Μορφολογία γραφικού χαρακτήρα.
 • Χωρικός προσανατολισμός στη σελίδα.

Επιπλέον παρατηρήσεις που είναι χρήσιμες για την εικόνα του μαθητή: 
 • Χρόνος που χρειάστηκε για να ολοκληρώσει.
 • Συγκέντρωση που επέδειξε κατά τη διάρκεια.
 • Αυτοδιόρθωση που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της γραφής.

Η ειδική παιδαγωγός σε εποπτεία εξ αποστάσεως μας δείχνει το καθ' υπαγόρευση κείμενο του μαθητή της με μαθησιακές δυσκολίες.


κείμενο, γραφή, πληροφορίες, δυσλεξία
Μαθητής Δ' Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες

Από το συγκεκριμένο κείμενο οι πληροφορίες που μπορούμε να συλλέξουμε είναι:
 • Τακτική παραβίαση των ορίων των λέξεων.
 • Αστοχία στη χρήση κεφαλαίου γράμματος στη δεύτερη λέξη αλλά και εσωτερικά στη λέξη.
 • Ορθογραφικά λάθη καταληκτικής και ιστορικής ορθογραφίας σε λέξεις γνωστού λεξιλογίου.
 • Αντικατάσταση της υπαγορευμένης λέξης /λαχανικά/ από τη λέξη /φυτά/.
 • Προσθήκη φωνήματος /ν/: τον αγελαδον. 
 • Σύγχυση μεταξύ των συνδυασμών /τσ/ και /στ/.
 • Αποσπασματική χρήση του τονισμού.
 • Επίσης παρατηρούμε ότι η τοποθέτηση του κειμένου στη σελίδα είναι προσανατολισμένη στο κέντρο της ενώ για κάθε νέα πρόταση αλλάζει και γραμμή.

Στα θετικά σημεία του κειμένου είναι τα ευανάγνωστα, με σταθερότητα σε μέγεθος γράμματα και με καλή οριζόντια παράλληλη στοίχιση.

❝Η αξιολόγηση των κειμένων του μαθητή δίνουν στοιχεία σημαντικά για το σχεδιασμό των παιδαγωγικών στόχων και του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί.❞Ενημερωθείτε για:


 • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
 • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!