Μικρότερο - μεγαλύτερο! 7 μαθηματικές ασκήσεις Δυσαριθμησίας με ένα υλικό!

μανταλάκια, μικρότερο, μεγαλύτερο, δυσαριθμησία

Δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση, κωδικοποίηση και απομνημόνευση εκφράζονται και στα Μαθηματικά!

Η δυσχέρεια που εμφανίζουν κάποιοι μαθητές στα Μαθηματικά, όπως και σε όλες τις μορφές των ΕΜΔ, η βιβλιογραφία την αποδίδει σε νευρολογικούς, κληρονομικούς και εγκεφαλικούς παράγοντες καθώς και σε δυσχέρειες στη βραχύχρονη μνήμη. (Adams & Hitch, 1997, Powell et al 2009).

Τα παιδιά, που τους αποδίδεται Δυσαριθμησία καθώς και μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά, εμφανίζουν δυσκολίες στην κατανόηση της αξίας της θέσης του ψηφίου και του ειδικού λεξιλογίου, αδυναμία κατανόησης και χειρισμού των μονάδων μέτρησης (βάρος, ύψος, χρόνος), ενώ η οργάνωση του μαθηματικού συλλογισμού αποτελεί πάντα την κύρια και πιο σημαντική πρόκληση, για να μπορέσει ο μαθητής με ΕΜΔ, να επιλύσει προβλήματα και να εξάγει σωστά συμπεράσματα.

Εδώ θα παρουσιαστούν 7 ασκήσεις που χρησιμοποιούν ένα απλό υλικό για να βοηθήσουν το παιδί με ΕΜΔ να χειριστεί αριθμούς και μαθηματικές παραστάσεις! Απευθύνεται σε παιδιά από Νηπιαγωγείο, με την πρώτη αρίθμηση, μέχρι και σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού.

Γράφουμε στον πίνακα αριθμούς, πράξεις, παραστάσεις και αναπαριστούμε το σύμβολο μεγαλύτερο - μικρότερο με ένα μανταλάκι που το ανοιχτό του "στόμα" τρώει το μεγαλύτερο!

Υλικά: μανταλάκια, μαυροπίνακας - κιμωλίες (ή ασπροπίνακας, ή χρωματιστό χαρτί Α4)

μανταλάκια, μικρότερο, μεγαλύτερο, δυσαριθμησία


Αριθμοί

Ζευγάρια αριθμών και το παιδί πρέπει να τοποθετήσει το μανταλάκι με τον σωστό τρόπο. Πρώτη αρίθμηση και μεγαλύτεροι αριθμοί.


μανταλάκια, μικρότερο, μεγαλύτερο, δυσαριθμησία

μανταλάκια, μικρότερο, μεγαλύτερο, δυσαριθμησία


Πράξεις

Μαθηματικές πράξεις οι οποίες πρέπει να γίνουν νοερά από τον μαθητή ώστε να δείξει και πάλι το μεγαλύτερο αποτέλεσμα.

Αφαιρέσεις:

μανταλάκια, μικρότερο, μεγαλύτερο, δυσαριθμησία


Πολλαπλασιασμοί:

μανταλάκια, μικρότερο, μεγαύτερο, δυσαριθμησία


Διαιρέσεις:

μανταλάκια, μικρότερο, μεγαλύτερο, δυσαριθμησία


Κλάσματα

Ζευγάρια κλασμάτων και το παιδί με ΕΜΔ πρέπει να αναγνωρίσει το μεγαλύτερο κλάσμα.

μανταλάκια, μικρότερο, μεγαλύτερο, δυσαριθμησία

Μαθηματικές μεικτές παραστάσεις

Φτιάχνουμε μαθηματικούς αλγορίθμους από πράξεις και το παιδί, μετά απο νοερή επεξεργασία, καταλήγει να δείξει πάλι τον μικρότερο και μεγαλύτερο αλγόριθμο.

μανταλάκια, μικρότερο, μεγαλύτερο, δυσαριθμησία


Οι προσφερόμενες εμπειρίες μάθησης, οι μέθοδοι, το κατάλληλο υλικό και οι δομημένες δραστηριότητες κρίνονται ως βασικά στοιχεία μιας ποιοτικής διδασκαλίας των Μαθηματικών, η οποία αν εφαρμοστεί ήδη από μικρή ηλικία, βοηθά στην έγκαιρη αντιμετώπιση και αυτής της μορφής των ΕΜΔ.


Tip:

❝ Με τη νοερή μαθηματική επεξεργασία των πράξεων το παιδί εξασκεί παράλληλα και την εργαζόμενη μνήμη του. Ωστόσο, δώστε όσο χρόνο χρειάζεται για να συγκρατήσει τα δεδομένα και να τα επεξεργαστεί!


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

  • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

  • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
    • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
  • Αν είστε γονείς! 
    • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.  • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!