Εποπτεία εξ αποστάσεως για Γονείς παιδιών με Μαθησιακές δυσκολίες

συμβουλευτική, γονέων, εξαποστασεως, δυσλεξία
 
Εποπτεία και Συμβουλευτική σε Γονείς παιδιών με Μαθησιακές δυσκολίες σε Αθήνα, Περιφέρεια και Εξωτερικό.


Τα τελευταία χρόνια προέκυψε το αίτημα και η ανάγκη να εφαρμόζεται, εκτός από τις εξ αποστάσεως εποπτείες σε ειδικούς παιδαγωγούς, μια ανάλογη online καθοδήγηση και σε γονείς παιδιών με Μαθησιακές δυσκολίες. Η ανάγκη αυτή δημιουργήθηκε κυρίως σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα για ειδική παρέμβαση από κάποιον ειδικό παιδαγωγό. Αυτό σημαίνει ότι το έργο της μαθησιακής στήριξης το επιφορτίζεται ο γονέας ο οποίος προσπαθεί  να δημιουργήσει ο ίδιος τις κατάλληλες συνθήκες μάθησης στο σπίτι.

Μετά από αιτήματα γονέων παιδιών τα οποία αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα ειδικής αγωγής έχουν οργανωθεί και εφαρμόζονται εξ αποστάσεως εποπτείες για όλους τους γονείς που το επιθυμούν.

Η εποπτεία για τον κάθε γονέα γίνεται μέσα από εξατομικευμένες online συνεδρίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και στις οποίες ο γονέας έχει την ευκαιρία να λάβει συγκεκριμένη καθοδήγηση σχετικά με τη μαθησιακή στήριξη και ενίσχυση του παιδιού του με Μαθησιακές δυσκολίες.

Πρώτη online συνεδρία ενημέρωσης:
 • Εξατομικευμένη.
 • Λαμβάνεται το πλήρες ιστορικό του παιδιού. 
 • Συμπληρώνονται ειδικά ερωτηματολόγια.
 • Λύνονται όλες οι απορίες σχετικά με την εξ αποστάσεως εποπτεία και πως αυτή μπορεί να βοηθήσει τον γονέα να ενισχύσει μαθησιακά το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες στο σπίτι.

Πως λειτουργεί μια online εποπτεία γονέα:
 • Είναι εξατομικευμένη.
 • Γινεται μέσα από καθορισμένες συνεδρίες με την μορφή ιδιαιτέρων online μαθημάτων.
 • Σχεδιάζονται και δίνονται συγκεκριμένες ασκήσεις για τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού.
 •  Δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των ασκήσεων.
 • Οι οδηγίες ακολουθούνται από οπτικό υλικό για ακόμα καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής.
 • Έχει προβλεφθεί οι ασκήσεις να είναι έτσι διαμορφωμένες ώστε να γίνεται ανεμπόδιστα η εφαρμογή τους από τους γονείς.

Βασικότερος στόχος της εποπτείας:
 • Να βοηθήσουμε το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες να εξελιχθεί μαθησιακά προσαρμόζοντας τη μελέτη στο σπίτι με τον κατάλληλο τρόπο.
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει συνεργασίες online εποπτείας γονέων σε πολλά μέρη της Ελλάδας, Κύπρο αλλά και στο Εξωτερικό.


Αν σας ενδιαφέρει να κλείσετε μια πρώτη εποπτεία για να ενημερωθείτε σχετικά, μπορείτε να στείλετε email στο amitrakaki@gmail.com και είμαι στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες.

Θα χαρώ να έχω νέα σας.

Με εκτίμηση,

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & instagram