Πότε βάζω κεφαλαίο; 3 ασκήσεις με πινέζες!

 

πινέζες, κεφαλαία

Αυτοματοποιώ σημαίνει κάνω κάτι να λειτουργεί αυτόματα, χωρίς σκέψη!

Η δεξιότητα της αυτοματοποίησης παρουσιάζει ελλείμματα στα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό σημαίνει ότι εμφανίζουν δυσκολία στην ευχερή κατάκτηση των γνωστικών διαδικασιών όπως είναι η Ανάγνωση και η Ορθογραφία αλλά και στην εφαρμογή των κανόνων που ήδη γνωρίζουν πχ. Τελειώνω τις προτάσεις μου με τελεία.

Ο κανόνας: "Όλα τα ονόματα ξεκινούν με κεφαλαίο" είναι συνήθως γνωστός σε όλα τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Γιατί όμως όταν γράφουν αυθόρμητα δεν θα εφαρμόσουν πάντα τον κανόνα;

Εδώ θα δούμε 3 ασκήσεις που στόχο έχουν να συγκεντρώσουν την προσοχή του μαθητή στην πληροφορία ότι κάθε όνομα ξεκινά με κεφαλαίο. Θα το πετύχουμε μέσα από την Κιναισθητική συμμετοχή του παιδιού!

Υλικά: εικόνες, χάρτης, πινέζες, επιφάνεια φελλού

Χωρίζουμε τις λέξεις που ξεκινούν με κεφαλαίο σε 3 κατηγορίες: 

 • Ονόματα ανθρώπων
 • Εθνικότητες
 • Ονόματα πόλεων (βουνών, ποταμών κλπ.)

Ονόματα ανθρώπων: 

Στην άσκηση αυτή το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες εφαρμόζει τον κανόνα με έναν εναλλακτικό τρόπο. Σε εικόνα που έχουμε διαλέξει να έχει ανθρώπους, το παιδί βάζει πινέζες σε όλα τα ουσιαστικά που δηλώνουν πρόσωπα αφού το όνομα τους πρέπει να γραφτεί με κεφαλαίο. 

Στη συνέχεια γράφει το αρχικό από τα ονόματα τους πάνω στην εικόνα.


πινέζες, κεφαλαία

πινέζες, κεφαλαία


Εθνικότητες:

Εδώ διαλέγουμε εικόνες που δείχνουν διακριτικά διαφόρων εθνικοτήτων. Ο μαθητής πάλι εφαρμόζει τον κανόνα βάζοντας πινέζες πάνω σε κάθε εθνικότητα. Συζητάμε σε ποια εθνικότητα αναφέρεται η κάθε εικόνα και γράφει με κεφαλαίο το αρχικό τους.


πινέζες, κεφαλαία


Ονόματα πόλεων:

Σε αυτή την τρίτη δραστηριότητα χρησιμοποιούμε χάρτη. Πάνω στον χάρτη βρίσκουμε μαζί με το παιδί μέρη που ήδη γνωρίζει. Τα εντοπίζει και καρφώνει πινέζες σε κάθε μέρος. Γράφει το αρχικό από αυτά τα μέρη. Στη συνέχεια μπορείτε να εμπλουτίσετε αναζητώντας στον χάρτη ονόματα από βουνά, ποτάμια, λίμνες, πελάγη κλπ.

Επίσης μπορείτε να έχετε και έναν χάρτη με το μέρος στο οποίο ζει για να εντοπίσει ονόματα οδών, περιοχών κλπ.


πινέζες, κεφαλαία


Αφού ολοκληρώσει την Κιναισθητική εφαρμογή τότε μπορείτε να εφαρμόσετε γραπτές ασκήσεις για τα κεφαλαία σε κύρια ονόματα:

 • Συμπλήρωσης
 • Διόρθωσης
 • Υπαγόρευσης
 • Αυθόρμητης γραφής


Καθώς διδάσκουμε παιδιά με Δυσλεξία και Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι για να φτάσουμε κάθε φορά στον στόχο μας θα πρέπει να σχεδιάζουμε προσεκτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν μέχρι να κατακτήσει ο/η μαθητής/τρια μας τη γνώση που θέλουμε να μεταφέρουμε.

Μια γλωσσική πληροφορία δεν αρκεί για να μάθει ο δυσλεξικός μαθητής μας έναν κανόνα γραμματικής.Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!