Ο πύργος της οικογένειας ! Για την ενίσχυση της μορφολογίας στη Δυσλεξία!


Ας δουλέψουμε τη μορφολογική επίγνωση των μαθητών με Δυσλεξία και ΜΔ!

Η Μορφολογία ασχολείται με τις αλλαγές που παίρνει η κάθε λέξη με την κλίση, την παραγωγή και τη σύνθεση. Μελετά τα μορφήματα, τις μικρές γλωσσικές μονάδες που φέρουν σημασία οι οποίες σε συνδυασμούς δημιουργούν μεγαλύτερες γλωσσικές μονάδες, τις λέξεις.

Ο φυσικός ομιλητής μιας γλώσσας έχει μία έμφυτη γνώση που του επιτρέπει να αναλύει υπάρχουσες λέξεις, να σχηματίζει νέες λέξεις και να καταλαβαίνει άγνωστες λέξεις που δεν έχει ακούσει ποτέ. 

Τα παιδιά με Δυσλεξία και αναγνωστικές δυσκολίες φαίνεται πως αντιμετωπίζουν σοβαρά ελλείμματα στη μορφολογική τους επίγνωση. Αυτό προβάλλεται και στον προφορικό και στο γραπτό τους λόγο. Κατά τις δοκιμασίες της ορθογραφίας οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν εύκολα να διακρίνουν ότι οι παράγωγες λέξεις είναι συμπληρώσεις του ίδιου θέματος των λέξεων.

Σε αυτή τη δημοσίευση θα δείξουμε έναν κιναισθητικό τρόπο για να εκπαιδεύσουμε το παιδί με Δυσλεξία και ΜΔ να "δει καλύτερα" την αλλαγή στη μορφολογία των λέξεων ενώ ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι είναι και η συνειδητοποίηση της αλλαγής της σημασίας καθώς αλλάζει η μορφή τους.

Υλικά: Lego, μαρκαδόρος


Επιλέγουμε τις λέξεις που θέλουμε να δουλέψουμε. Χωρίζουμε τις λέξεις στο κομμάτι που "μένει ίδιο" και σε αυτό που αλλάζει.

Γράφουμε σε ένα Lego το "ίδιο" κομμάτι και σε άλλα τις συμπληρώσεις του θέματος. Τα πρόσθετα κομμάτια θα δηλώνουν ουσιαστικό, ρήμα, επίθετο.Το παιδί κάθε φορά βάζει, σύμφωνα με την οδηγία που ακούει από τον παιδαγωγό, το σωστό Lego. 

Μπορείς να φτιάξεις ένα ρήμα;

Το παιδί προσθέτει το κομμάτι που δηλώνει ρήμα.


Μπορείς να φτιάξεις ένα ουσιαστικό; 

Το παιδί προσθέτει αυτό το κομμάτι που δηλώνει ουσιαστικό.


Μπορείς να φτιάξεις ένα επίθετο;

Το παιδί προσθέτει το κομμάτι που δηλώνει επίθετο.


Στο τέλος έχουμε τον πύργο της οικογένειας. Καλό είναι η άσκηση να επαναλαμβάνεται συχνά με όλο και περισσότερες λέξεις. Η μορφολογική επίγνωση είναι μια πολύ σημαντική δεξιότητα για το παιδί με Δυσλεξία και ΜΔ και βοηθάει εξαιρετικά στη συνειδητοποίηση της Γλώσσας ως ένα σύστημα. 


Δείτε την άσκηση και σε video:
Αν θέλετε περισσότερες ασκήσεις με Lego:Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!✺ Τρόποι συνεργασίας:

  • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

  • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
    • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
  • Αν είστε γονείς! 
    • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.  • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.


Άσπα Μητρακάκη

Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!