Κείμενο παιδιού με δυσλεξία.


Έστω και στην αγγλική γλώσσα είναι εμφανή: ο αναγραμματισμός μέσα στις λέξεις, η προσθήκη γράμματος μέσα στη πρόταση, η αδυναμία στην αντιγραφή και η ανοχή του δυσλεξικού στην παραποίηση του νοήματος των προτάσεων.
Τα προβλήματα στον γραπτό λόγο ενός δυσλεξικού παιδιού ή του παιδιού με μαθησιακά προβλήματα εμφανίζονται σε όλες τις μορφές του: αντιγραφή, γραφή κατα υπαγόρευση και αυθόρμητη γραφή.
Για αυτό καλο είναι να παρακολουθούμε την εξέλιξη της γραφής του παιδιού σε όλες τις μορφές της.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολίων/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000747509035

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!