Δυσγραφία & Γράμματα. Δυο συμμετοχικές ασκήσεις."Αργεί να γράψει"
"Καθυστερεί και κουράζεται"
"Σπαταλάει όλο το χρόνο για να γράψει καλύτερα γράμματα"
"Μπερδεύει τα γράμματα"
Η γραφή είναι η καταγραφή της γλώσσας με ένα κωδικοποιημένο συμβολικό σύστημα. Στις αλφαβητικές γλώσσες (όπως η Ελληνική) τα σύμβολα είναι τα γράμματα τα οποία αντιστοιχούν στους προφερόμενους φθόγγους. Η ορθή γραφή μάλιστα διέπεται απο κανόνες γραμματικούς, συντακτικούς, ορθογραφίας. 

Για να επιτευχθεί η σωστή καταγραφή προϋπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις. Σωστή λαβή του μολυβιού, σωστή θέση του σώματος, κατάλληλη οπτική και ακουστική διάκριση και πληθώρα άλλων που έχουν σχέση με την ωριμότητα διαφόρων χαρακτηριστικών όπως είναι η ψυχοκινητική ανάπτυξη. Πολλές φορές τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες/Δυσλεξία δυσκολεύονται στην απεικόνιση και καταγραφή των γραμμάτων πχ. αργή γραφή, κακογραφία, καθρεπτική γραφή, σύγχυση πεζών και κεφαλαίων κτλ.

Στα προγράμματα παρέμβασης για να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες γίνονται ασκήσεις που βασίζονται σε μεγαλύτερη συμμετοχή των αισθήσεων και της κίνησης. Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε ισχυρότερη εντύπωση του ορθού προσανατολισμού, της κίνησης και της φοράς κάθε γράμματος.

Δυο τρόποι που μπορούμε να διδάξουμε τα γράμματα σε παιδιά με Δυσγραφία είναι και οι παρακάτω.

Α τρόπος

Γέμισμα του γράμματος με χρωματιστούς κύκλους


Το παιδί γεμίζει το περίγραμμα του γράμματος με κύκλους απο μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, κραγιόν, κηρομπογιές.
Εξασκείται: Στην ορθή φορά και προσανατολισμό της γραφής, στην λεπτή κινητικότητα, στο γέμισμα μέσα σε πλαίσιο (εσωτερικό γράμματος) και στη σωστή λαβή του μολυβιού.  

Β τρόπος


Γέμισμα του γράμματος με αυτοκόλλητα

Σε αυτόν τον τρόπο το παιδί γεμίζει με αυτοκόλλητα το εσωτερικό του γράμματος.
Εξασκείται: Στην ορθή φορά και προσανατολισμό της γραφής καθώς και στην λεπτή κινητικότητα μέσα απο την κίνηση "ξεκολλάω και κολλάω το αυτοκόλλητο".

Απευθύνεται:  Σε παιδιά Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες/Δυσλεξία/Δυσορθογραφία που δυσκολεύονται στην άνετη γραφή. Επίσης είναι ένας ιδιαίτερα δημιουργικός τρόπος εκμάθησης των γραμμάτων για παιδιά Νηπιαγωγείου και Α' Δημοτικού. Μπορεί να γίνει απο γονείς, εκπαιδευτικούς, θεραπευτές.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολίων/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter   Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!