Παράδειγμα γραπτού μαθησιακών δυσκολιών και τα σημεία δυσκολίας.


Η αξιολόγηση των σχολικών δεξιοτήτων σε παιδιά που υπάρχουν ενδείξεις για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες περιλαμβάνει ένα πλήθος δοκιμασιών οι οποίες είναι σχετικές με την ηλικία και τη σχολική τάξη που φοιτά το παιδί.

Παρακάτω παρουσιάζεται άλλο ένα παράδειγμα γραπτών σε όλες τις μορφές γραφής, κατά υπαγόρευση, αντιγραφή, αυθόρμητη γραφή, ενός παιδιού Β' Δημοτικού που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες και αναφέρονται κάποια από τα σημεία δυσκολίας.

Αυθόρμητη γραφή

Σημεία δυσκολίας:

 • Καταληκτικά λάθη ορθογραφίας (πινο).
 • Θεματικά λάθη ορθογραφίας (προι).
 • Κακογραφία.
 • Λαθεμένη χωρική τοποθέτηση των γραμμάτων στη γραμμή.
 • Παρατονισμοί (πίγένο)
 • Αγνόηση τονικού σημαδιού (πινο)
 • Μη τήρηση σημείων στίξης πχ. κόμμα, τελεία, κεφαλαίο στην αρχή της πρότασης
 • Δυσκολίες σύνταξης και παραγωγής γραπτού λόγου.


Αντιγραφή.

Σημεία δυσκολίας:

 • Μη τήρηση σημείων στίξης πχ. τελεία, κεφαλαίο στην αρχή πρότασης
 • Παραβίαση ορίων λέξεων (μουο)
 • Καθρεφτική γραφή (3ξοχή)
 • Δυσκολία στη χωροταξική τοποθέτηση των γραμμάτων στη γραμμή καθώς και των λέξεων.
 • Παρατονισμοί (ψαρέυει) και αγνόηση τονικού σημαδιού (καλοκαιρι)
 • Κακογραφία.
 • Μεγαλόφωνη ανάγνωση των αντιγραφόμενων λέξεων.

Κατά υπαγόρευση

Σημεία δυσκολίας:

 • Καταληκτικά (τρέχι) και θεματικά (δινατη) ορθογραφικά λάθη.
 • Μη τήρηση σημείων στίξης πχ. κεφαλαίο μετά από τελεία
 • Λαθεμένη χωρική τοποθέτηση των γραμμάτων στη γραμμή.
 • Κακογραφία.
 • Χάσιμο γραμμής ανάμεσα στο υπαγορευμένο κείμενο.
 • Φωνολογικά λάθη (απογιγι)
 • Αγνόηση τόνων (σακακι)
 • Παραβίαση ορίων λέξεων (γιανα)

Τα παραπάνω σημεία όταν παρουσιάζονται στο γραπτό του παιδιού κρίνεται αναγκαίο να διερευνήσουμε περισσότερο αν το παιδί αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό θα συμβάλλει ώστε να λάβει την βοήθεια και ενίσχυση που χρειάζεται έγκαιρα για να προχωρήσει λειτουργικά και ομαλά στη σχολική του ζωή.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitterΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!