Επιτραπέζια ένα εξαιρετικό εργαλείο στη Δυσλεξία! Το "Φιδάκι".


Η ευρηματικότητα και η συμμετοχική διαδικασία στη μάθηση παιδιών με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες αποδεικνύεται ο πιο αποτελεσματικός τρόπος. Το ενδιαφέρον διατηρείται υψηλό ενώ οι αισθήσεις διεγείρονται. Η ικανότητα συγκέντρωσης επεκτείνεται και ενισχύεται. 

Τα επιτραπέζια παιχνίδια όταν προσαρμοστούν κατάλληλα αποτελούν θαυμάσια ευκαιρία για εμπλοκή του παιδιού σε μια τέτοια συμμετοχική μάθηση. Έτσι το επιτραπέζιο παιχνίδι "Φιδάκι" μετατρέπεται σε εξαιρετικό εργαλείο σε μια διαδικασία παρέμβασης. Ο τρόπος προσαρμογής του παιχνιδιού αναλύεται παρακάτω.

Υλικά: το επιτραπέζιο παιχνίδι "Φιδάκι", υλικό γραφής (μολύβι, μαρκαδόρο, στυλό), χαρτάκια κομμένα, κόλλα

Δραστηριότητα: Σε κάθε αριθμό του παιχνιδιού μπορούμε να κολλήσουμε μικρά χαρτάκια που να δίνουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει ο κάθε παίκτης που "πέφτει" σε αυτό τον αριθμό. Έτσι οι οδηγίες-εντολές είναι δυνατόν να περιέχουν ένα πλήθος κατηγοριών από τομείς που θέλουμε να ενισχύσουμε στο κάθε παιδί με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες.

Κάποιοι απο τους τομείς ενίσχυσης είναι:

 • Ορθογραφία:  Πχ. Να συμπληρώσει το γράμμα που λείπει σε λέξεις πχ. παίζ_, να γράψει τρεις υπαγορευμένες λέξεις με σωστή ορθογραφία.
 • Αναγνώριση λέξεων: Πχ. Να βρει αν η δοσμένη λέξη είναι ουσιαστικό, επίθετο, ρήμα κτλ.
 • Σύνταξη: Πχ. Να βρει τα Υποκείμενο, Ρήμα, Αντικείμενο στη πρόταση.
 • Λεξιλόγιο: Πχ. Να ονομάσει 5 ουσιαστικά/επίθετα/ρήματα σχετικά με το δωμάτιο του, τάξη του, άθλημα του, αγαπημένο ζώο κτλ.
 • Γενικές γνώσεις: Πχ. Πόσες μέρες έχει κάθε μήνας, εβδομάδα κτλ.
 • Μαθηματικά: Πχ. Να κάνει πολλαπλασιασμό, πρόσθεση/αφαίρεση με κρατούμενο
 • Οπτική μνήμη: Πχ. Να δει για 10 δευτερόλεπτα κάποιους αριθμούς ή λέξεις ή εικόνες και να πει ποια θυμάται
 • Ακουστική μνήμη: Πχ. Να ακούσει γλωσσικές πληροφορίες (λέξεις, φράσεις, πρόταση) ή ήχους ζώων/αντικειμένων και να αναγνωρίσει ποια είναι.
 • Γραπτή έκφραση: Πχ. Να γράψεις σε τρεις προτάσεις πως βράζουμε ένα αυγό
 • Φωνημική Ενημερότητα: Πχ. Να ακούσει λέξεις και να πει ποιο είναι το πρώτο, τελευταίο, δεύτερο γράμμα, να πει τις λέξεις χωρίς το πρώτο ή τελευταίο γράμμα κτλ.
 • Οπτική διάκριση: Πχ. Να λύσει ένα κρυπτόλεξο

Tip: Οι ερωτήσεις - δοκιμασίες εξαρτώνται από την ηλικία, τάξη του παιδιού και καλό θα ήταν αν είστε οι γονείς του παιδιού και ακολουθεί κάποιο πρόγραμμα παρέμβασης να συμβουλευτείτε την/τον Ειδικό Παιδαγωγό.

Απευθύνεται: Σε παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες που χρειάζονται ένα τρόπο ενίσχυσης και μπορεί να γίνει από γονείς, εκπαιδευτικούς και θεραπευτές. Επίσης μπορεί να αποτελέσει μια παιδαγωγική δραστηριότητα για όλα τα παιδιά.

Δείτε επίσης το: Jenga ένα παιχνίδι με πολλές χρήσεις!!


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!