Γύρνα και διάβασε τους αριθμούς! Μια άσκηση για τη Δυσαριθμησία

Κατά τη παρέμβαση σε παιδιά με δυσκολίες στις Μαθηματικές δεξιότητες οι ασκήσεις εστιάζουν στη συμπλήρωση γνωστικών κενών σε τομείς όπως: η μνήμη, οι λεκτικές δεξιότητες, ο χωροχρονικός προσανατολισμός, η αφαιρετική ικανότητα. Στα πλαίσια αυτά γίνονται και ασκήσεις για την αναγνώριση πολυψήφιων αριθμών, μια δυσκολία που τα παιδιά με Δυσαριθμησία εμφανίζουν, ειδικά στα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής.
Η άσκηση, "Γύρνα και διάβασε τους αριθμούς"! είναι μια άσκηση για την ανάγνωση πολυψήφιων αριθμών μέσω ενός απλού παιχνιδιού.

Υλικά: ένα ρολό χαρτιού (ρολό κουζίνας, χαρτί υγείας), μαρκαδόρο, κόλλα και λωρίδες χαρτιού Α4

Άσκηση: Κόβετε κατά μήκος σελίδες Α4 σε λωρίδες χαρτιού. Γράφετε στις χάρτινες λωρίδες αριθμούς και τις κολλάτε με κόλλα πάνω στο ρολό. Η άσκηση έχει σαν σκοπό να εκπαιδεύσει το παιδί στην απλή ανάγνωση "μεγάλων" αριθμών. Επομένως προτρέπετε το παιδί να γυρίσει με φόρα το ρολό και όπου σταματήσει να διαβάσει τον αριθμό που προκύπτει κάθε φορά.  Tips:

  • Το παιχνίδι προσαρμόζεται σε κάθε παιδί ανάλογα με τις δυσκολίες του, την ηλικία του, τη τάξη που φοιτά.
  • Αυτός είναι ένας εναλλακτικός τρόπος ανάγνωσης σε σύγκριση με τη στείρα ανάγνωση σε τετράδιο. Πάντοτε ο πιο σωματοποιημένος χαρακτήρας των ασκήσεων αποδίδει καλύτερα σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.

Απευθύνεται: Σε παιδιά σχολικής ηλικίας με μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά που δυσκολεύονται να διαβάσουν μεγάλους αριθμούς. Μπορεί να γίνει από θεραπευτές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Παραθέτω την εξέλιξη του ορισμού της Δυσαριθμησίας κατά τη διάρκεια των ετών:

Το 2000 η Δυσαριθμησία σαν ειδική μαθησιακή δυσκολία ορίζεται ως:
    «Σύμφωνα με το DSM-IV, για να τεθεί η διάγνωση της διαταραχής των μαθηματικών ικανοτήτων (δυσαριθμησίας), είναι απαραίτητο το άτομο να πληροί τα παρακάτω διαγνωστικά κριτήρια:
Α. Η μαθηματική ικανότητα, μετρούμενη με ατομικά χορηγούμενες σταθμισμένες δοκιμασίες, είναι σημαντικά κατώτερη από το αναμενόμενο, δεδομένων της χρονολογικής ηλικίας του ατόμου, της μετρηθείσας νοημοσύνης και της εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στην ηλικία.
Β. Η διαταραχή στο κριτήριο Α παρεμποδίζει σημαντικά τη σχολική επίδοση ή τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής που απαιτούν μαθηματική ικανότητα.
Γ. Αν υπάρχει αισθητηριακό ελάττωμα, οι δυσκολίες στη μαθηματική ικανότητα είναι μεγαλύτερες από αυτές που συνήθως το συνοδεύουν» (APA, 2000)
      Ενώ το 2010 ο ορισμός της ειδικής διαταραχής των αριθμητικών δεξιοτήτων είναι:
     «Η ειδική διαταραχή των αριθμητικών δεξιοτήτων περιλαμβάνει μειωμένες αριθμητικές ικανότητες οι οποίες δεν μπορούν να εξηγηθούν μόνο με βάση την νοητική στέρηση ή την ανεπαρκή εκπαίδευση. Το έλλειμμα περιλαμβάνει κυρίως τις βασικές υπολογιστικές ικανότητες της πρόσθεσης, της αφαίρεσης του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης παρά τις πιο αφηρημένες μαθηματικές ικανότητες που συμπεριλαμβάνονται στην άλγεβρα, στην τριγωνομετρία, στην γεωμετρία ή στον λογισμό» (ICD-10, f81.2, 2010).

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!