Επεξεργασία γραπτού λόγου στη Δυσλεξία. Ένα πλάνο μαθήματος


Η διδασκαλία για την επεξεργασία και την παραγωγή του Λόγου μέσα απο αποστήθιση γραμματικών κανόνων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μάθησης ενός παιδιού με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες. Ο μαθητής με μαθησιακές διαταραχές έχει ανάγκη να μάθει μέσα απο τη συμμετοχική διδασκαλία και τη χρήση κατάλληλων εργαλείων.

Ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ειδικής αγωγής που απευθύνεται σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες δεν στοχεύει στην απομονωμένη γνώση. Προσφέροντας πλήθος πηγών γραπτού λόγου το παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ασκείται ταυτόχρονα στη Κατανόηση, στη Γραμματική, στην Ορθογραφία, στη Σύνταξη και σε άλλους τομείς δυσκολίας.

Θα παρουσιαστεί το παράδειγμα ενός πλάνου μαθήματος για την επεξεργασία του γραπτού λόγου. Το άρθρο μιας εφημερίδας ήταν η κατάλληλη αφορμή για να μιλήσουμε για τα επίθετα, να αναπτύξουμε λεξιλόγιο σχετικό με το χαρακτήρα και στο τέλος να συντάξει δυο σχετικές παραγράφους.

Αναγνώριση επιθέτων και λεξιλογίου
Το άρθρο αναφερόταν σε δυο αδέσποτα σκυλιά που αναζητούν οικογένειες για υιοθεσία. Γινόταν παρουσίαση των εξωτερικών χαρακτηριστικών τους και του χαρακτήρα τους. Αφού εντοπίσαμε αυτές τις δυο κατηγορίες επιθέτων στο άρθρο είπαμε προφορικά και άλλα επίθετα που αναφέρονται στα εξωτερικά χαρακτηριστικά και το χαρακτήρα ανθρώπων που γνωρίζει το παιδί.

Για το λεξιλόγιο σχετικά με το χαρακτήρα αφιερώσαμε περισσότερο χρόνο καθώς δεν γινόταν δυνατή η ανάκληση σχετικών λέξεων απο το παιδί. Για αυτό ακολούθησε η παρακάτω άσκηση ώστε να “φτάσει” μόνο του στα επίθετα που αναζητούσαμε.

Αρχικά:
Περιγραφή χαρακτήρα
αναλύσαμε περιγραφικά με ποιο τρόπο αναφερόμαστε στο χαρακτήρα.

Έπειτα:
Καταγραφή επιθέτων
για κάθε περιγραφή το παιδί κατέληγε στο επίθετο που ταιριάζει.

Στο τέλος:
Με αυτό το τρόπο συνθέσαμε το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε γράφοντας για το χαρακτήρα κάποιου και το παιδί έγραψε δυο παραγράφους παρουσιάζοντας τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και τον χαρακτήρα ενός δικού του προσώπου.

Απευθύνεται: Σε παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες που χρειάζονται εξάσκηση στην επεξεργασία-παραγωγή γραπτού λόγου. Μπορεί να γίνει απο θεραπευτές και εκπαιδευτικούς.

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!