7+3 Ευρήματα Μαθησιακών δυσκολιών σε ένα παράδειγμα γραπτού


Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αφορούν στη μάθηση και πιο συγκεκριμένα στην επεξεργασία του συμβολικού (γραπτού) λόγου. Εκφράζονται με ασυνήθιστη επίμονη αδυναμία του μαθητή στην απόκτηση της αναγνωστικής ικανότητας, της ικανότητας για ορθογραφημένη γραφή, της κατανόησης γραπτών πληροφοριών, της απομνημόνευσης. 

Τα παιδιά με ΕΜΔ αποτελούν έναν ανομοιογενή πληθυσμό. Κάθε παιδί με ΕΜΔ αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση και ως τέτοια αντιμετωπίζεται στη παρεμβατική διαδικασία όπου σχεδιάζεται κάθε φορά ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης που αφορά στο συγκεκριμένο παιδί.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα δείγμα γραφής παιδιού με ΕΜΔ κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και αναφέρονται τα κυριότερα ευρήματα αδυναμιών. 


Κατά Υπαγόρευση Γραφή
Αξιολόγηση κατά υπαγόρευση 

Ευρήματα

  • Βασικά ορθογραφικά λάθη καταληκτικής ορθογραφίας πχ. βλέπο
  • Γραμματικά λάθη πχ. τι δινατι
  • Ορθογραφικά λάθη θεματικής ορθογραφίας πχ. δινατι
  • Παραβίαση ορίων λέξεων πχ. σακακητου
  • Απουσία τονισμού.
  • Αντικατάσταση γράμματος με άλλο πχ. πουσκεμα
  • Παράλειψη γράμματος πχ. ενα μαθητηςΑυθόρμητη γραφή
Αξιολόγηση ελεύθερης γραφής 

Ευρήματα

  • Ανάπτυξη θέματος σε μια πρόταση τριών λέξεων
  • Ορθογραφικά λάθη 
  • Αντιμετάθεση γραμμάτων του δίψηφου συμφώνου: /τσ/


Τα παραπάνω ευρήματα βοηθούν ώστε αν κάποιος απο το περιβάλλον ενός παιδιού (γονιός, εκπαιδευτικός, συγγενής) διαπιστώσει την επίμονη παρουσία τέτοιων χαρακτηριστικών στο γραπτό του λόγο να απευθυνθεί για ενημέρωση. Έτσι θα διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι μαθησιακών δυσκολιών που εμποδίζουν το παιδί να μάθει και να εξελιχθεί και θα δοθεί η κατάλληλη βοήθεια στο παιδί και η σωστή κατεύθυνση στην οικογένεια και το δάσκαλο.


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!