Μην το λες απλά. Απόδειξε το! 6 φράσεις γραπτού λόγου στη Δυσλεξία


"Κυρία δεν μπορώ σταμάτησε το μυαλό μου." 
"Εεεε και πως να ξεκινήσω;"
"Η απόδοση του στο γραπτό λόγο δεν έχει καμία σχέση με το προφορικό"

Μπροστά στις ερωτήσεις ενός κειμένου ένα παιδί με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες πολλές φορές "τα χάνει" και φαίνεται ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί. Είναι πολύ πιθανό να γνωρίζει την απάντηση αλλά να μην ξέρει Πως να τη διατυπώσει. Έτσι μπροστά στην απαίτηση να διεκπεραιώσει την άσκηση συνήθως καταλήγει σε μια ανώριμη συντακτικά απάντηση η οποία δεν αποδεικνύει το πραγματικό επίπεδο αντίληψης του παιδιού.

Επειδή λοιπόν η σχέση της αντίληψης του Δυσλεξικού παιδιού και η απόδοση του στο γραπτό λόγο παρουσιάζεται δυσλειτουργική και άνιση κρίνεται άμεσης προτεραιότητας σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης η εκπαίδευση στην γραπτή διατύπωση των σκέψεων του. Μια τέτοια άσκηση εκπαίδευσης είναι και η: Μην το λες απλά. Απόδειξε το! Σκοπός της άσκησης είναι το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες να διδαχθεί συγκεκριμένες φράσεις που βοηθούν στην ακεραιότητα του γραπτού λόγου.

Άσκηση: Με αφορμή ένα κείμενο που θα διαβάσετε και στο οποίο θα πρέπει να απαντηθούν ερωτήσεις περιεχομένου, ερμηνείας, κρίσεως θα προτρέψετε το παιδί να "αποδείξει" αυτά που λέει χρησιμοποιώντας τις εξής φράσεις για να ξεκινήσει την διατύπωση του:

Μην το λες απλά.
Απόδειξε το!1. Επειδή.................................

2. Για παράδειγμα........................

3. Ο συγγραφέας είπε:........................και γι' αυτό πιστεύω/νομίζω ότι.......................

4. Σύμφωνα με το κείμενο........

5. Απο ........ συμπεραίνω ότι..............


6. Στη σελίδα.....αναφέρει ότι/πως...........γι' αυτό...........

Για κάθε ερώτηση που θα απαντήσει θα χρησιμοποιήσει και απο μια τέτοια φράση. 

Tips:
  • Αφήστε αρχικά το παιδί να χρησιμοποιήσει αυτές τις φράσεις που καταλαβαίνει καλύτερα, που θυμάται περισσότερο. Δεν χρειάζεται σε πρώτο επίπεδο να τις χρησιμοποιεί όλες.
  • Γράψτε τις φράσεις σε ένα χαρτί και αναρτήστε το κάπου που θα μπορεί το παιδί να τις βλέπει ώστε να τις χρησιμοποιεί κάθε φορά που θα έχει μια παρόμοια άσκηση πχ. σε πίνακα φελλού, στον τοίχο πάνω απο το γραφείο του, στη βιβλιοθήκη κτλ.

Απευθύνεται: Σε παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες που έχουν ανάγκη ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διατύπωσης στο γραπτό λόγο. Μπορεί να διδαχθεί απο θεραπευτές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!