5+1 Ασκήσεις Δυσλεξίας για το /τσ/!


Συναντάται συχνά στα γραπτά παιδιών με Δυσλεξία και άλλες Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες η σύγχυση στην αποτύπωση δίψηφων συμφώνων: /ντ/, /γκ/, /γγ/, /τσ/, /τζ/ Για τη σωστή διδασκαλία τους σε παιδιά με Δυσλεξία θα χρειαστούν συνδυασμοί ασκήσεων οι οποίες στόχο έχουν να γίνει ορθή εγκατάσταση φωνολογικά και μορφολογικά.

Εδώ θα ασχοληθούμε με την αποτύπωση του δίψηφου συμφώνου    /τσ/ και θα παρουσιαστούν οι ασκήσεις όπως έγιναν στο πρόγραμμα παρέμβασης σε ένα μαθητή της Γ' Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες ο οποίος έγραφε το /τσ/ ως /στ/. Η παρέμβαση στηρίχθηκε στο κανόνα της Αντίθεσης που υπαγορεύει ότι: τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες μαθαίνουν καλύτερα κάτι "σε αντίθεση με κάτι άλλο". Εδώ διδάσκεται το /τσ/ σε αντίθεση με το /στ/.


Άσκηση 1η: Εικόνες


Προβλήθηκαν στον υπολογιστή εικόνες οι οποίες περιείχαν τους συνδυασμούς /τσ/ και /στ/. Στο τετράδιο είχαμε φτιάξει δυο στήλες αντίστοιχα για τις λέξεις με /τσ/ και /στ/. Το παιδί για κάθε εικόνα που έβλεπε, πρόφερε τη λέξη, έλεγε αν ακούει /τσ/ ή /στ/ και έπειτα κατέγραφε τη λέξη στη σωστή στήλη.


Άσκηση 2η: Κρυπτόλεξο

Γράφτηκαν σε σειρές δίπλα ο ένας απο τον άλλον οι συνδυασμοί    /τσ/ και /στ/ και το παιδί έπρεπε να αναγνωρίσει και να κυκλώσει όλα τα /τσ/ που έβλεπε οριζόντια και κάθετα.

Άσκηση 3η: Διόρθωση λέξεων

Παρουσιάστηκαν λέξεις που περιείχαν /τσ/ και /στ/. Κάποιες είχαν γραφτεί λανθασμένα με /στ/ πχ. κοστίδα και το παιδί έπρεπε να αναγνωρίσει ποιες απο αυτές ήταν λάθος και να τις διορθώσει γράφοντας τη λέξη σωστά.

Άσκηση 4η: Απλή υπαγόρευση

Κάνοντας δυο στήλες το παιδί γράφει λέξεις που ακούει με /τσ/ και /στ/.

Άσκηση 5η: Βάλε το /τ/

Γράφουμε λέξεις που έχουν /τσ/ και /στ/ παραλείποντας το /τ/ πχ. σεφάνι, πεσέτα και το παιδί πρέπει απο μόνο τους να βάλει το /τ/ στη σωστή θέση ώστε να σχηματιστεί η ζητούμενη λέξη. Σε αυτή την άσκηση αν το παιδί δυσκολεύεται να καταλάβει ποια είναι η λέξη που ζητείται την υπαγορεύουμε αρχικά και σταδιακά σταματάμε ώστε να καταλάβει μόνο του ποια είναι η λέξη που πρέπει να σχηματιστεί.

Άσκηση 6η: Το φύλλο βελτίωσης γραφής

Στο φύλλο το παιδί καταγράφει λέξεις που ακούει ή σκέφτεται που έχουν /τσ/ προσέχοντας τη σωστή τοποθέτηση του δίψηφου συμφώνου.

Tip
Με αυτό το τρόπο γίνονται ασκήσεις για όλα τα δίψηφα σύμφωνα που ενδεχομένως μπερδεύει το παιδί με Μαθησιακές δυσκολίες


Απευθύνονται: Σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες που "μπερδεύουν" το /τσ/ και χρειάζεται να κατακτήσουν τη μορφή και τη φωνολογία του. Είναι ασκήσεις που γίνονται απο θεραπευτές, εκπαιδευτικούς και γονείς.


✺ Τρόποι συνεργασίας:

  • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 
  • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! Kάνετε κλικ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
  • Αν είστε γονείς! Αν μένετε εκτός Αθήνας κάνετε κλίκ στην εικόνα για να πάρετε πληροφορίες για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!