Ποια είναι η λέξη; Γλωσσικό παιχνίδι για παιδιά με Δυσλεξία


Ένα παιχνίδι λέξεων είναι πάντα πιο ευρηματικό απο τις ασκήσεις και μπορεί να αποτελέσει εξαιρετική αφορμή ενίσχυσης των παιδιών με Δυσλεξία. Η δυσκολία για τη σημασιολογία των λέξεων καθώς και το μικρό εύρος του λεξιλογίου δυσχεραίνουν την κατανόηση ενός κειμένου και την ανταπόκριση τους στη γραπτή έκφραση. Έτσι χρησιμοποιώντας το παιχνίδι κινητοποιούμε αποτελεσματικά το Δυσλεξικό παιδί να λάβει μέρος σε δραστηριότητες λόγου που τόσο το παιδεύουν.

Το παιχνίδι χρειάζεται τουλάχιστον δυο παίκτες, που στη προκειμένη περίπτωση μπορεί να είναι το παιδί και ο θεραπευτής/εκπαιδευτικός/γονιός. Εφαρμόζεται πολύ καλά και στη σχολική τάξη αλλά εδώ θα πρέπει να προσέξουμε αν το Δυσλεξικό παιδί μπορεί να ανταποκριθεί σε μια τέτοια δραστηριότητα με τους συμπαίκτες του ώστε να μην νιώσει μειονεκτικά.

Γλωσσικό-παιχνίδι: Κόβουμε πολλές λωρίδες χαρτιού και γράφουμε λέξεις (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, επιρρήματα κτλ.) χωρίς να βλέπει ο συμπαίκτης μας.Έπειτα στερεώνουμε (με sellotape) το χαρτί με τη λέξη μπροστά στο μέτωπο του παιδιού, το παιδί δεν ξέρει τη λέξη και προσπαθεί μέσα απο ερωτήσεις να ανακαλύψει: Ποια είναι η λέξη; Ρωτάει να του πούμε: συνώνυμα, αντίθετα, να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη σε πρόταση ώστε να καταλάβει ποια είναι η ζητούμενη κτλ. Το ίδιο γίνεται και με τη σειρά του θεραπευτή. Δώστε προσοχή στις δυσκολίες του Δυσλεξικού παιδιού και χρησιμοποιήστε ανάλογες λέξεις.


Tip: 
Στη τάξη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μουσική την οποία θα σταματάτε κάθε φορά για να ξεκινήσουν τα παιδιά μεταξύ τους τις ερωτήσεις!


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!