Βάλε τη λέξη που λείπει! Άσκηση Γραπτού κειμένου και Δυσλεξία


Ο γραπτός λόγος είναι ένα κεφάλαιο στη σχολική ζωή των παιδιών με Δυσλεξία και ΕΜΔ που τα φέρνει αντιμέτωπα με όλες τις μορφές των δυσκολιών τους. Οι κανόνες της δομής, του περιεχομένου και της μορφής που απαιτείται να ακολουθεί ένα ολοκληρωμένο κείμενο είναι απαραίτητο να διδαχθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αυτοματοποιηθούν απο το δυσλεξικό παιδί και να τους εφαρμόζει σε όλα τα είδη κειμένων.

Οι ασκήσεις που συμπεριλαμβάνονται σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου, είτε πρόκειται για τη πρόσληψη/κατανόηση των πληροφοριών ενός διαβασμένου κειμένου είτε για την αυθόρμητη παραγωγή ενός κειμένου πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένη σειρά με ανάλογο βαθμό δυσκολίας.

Μια άσκηση σε επίπεδο έτοιμου κειμένου είναι και αυτή που παρουσιάζεται παρακάτω με σκοπό την εξάσκηση στην ανάκληση λέξεων, τη διατήρηση του νοήματος και της αλληλουχίας των νοημάτων.

Άσκηση: Δίνουμε ένα έτοιμο κείμενο στο παιδί (εδώ προτιμάμε να εκμεταλλευτούμε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του) όπου λείπουν λέξεις και τις οποίες πρέπει να συμπληρώσει φροντίζοντας να "βγαίνει νόημα". Οι λέξεις που παραλείπονται μπορεί να είναι απο διάφορες κατηγορίες ή μόνο απο μια πχ. τα ρήματα, τα επίθετα, οι σύνδεσμοι κτλ.


Ένα παράδειγμα

Παραλείπουμε λέξεις για να τις συμπληρώσει το παιδί!
Σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιήσαμε ως κείμενο ένα γνωστό παραμύθι. Κολλήσαμε μικρά χαρτάκια (αυτοκόλλητες άσπρες ετικέτες) πάνω στις λέξεις που θέλαμε να παραλείψουμε. Μετά βγάλαμε φωτοτυπία πάνω στην οποία το παιδί συμπλήρωσε τις λέξεις που ταιριάζουν.

Tip: 
Αρχικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κείμενα από γνωστά παραμύθια, ποιήματα, τραγούδια ώστε να μειωθεί το άγχος του δυσλεξικού παιδιού της πρώτης επαφής με ένα εντελώς άγνωστο κείμενο!


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!