Να κάνει το δάσκαλο! Πως θα μάθουμε στο δυσλεξικό παιδί να κατανοεί τις πληροφορίες ενός κειμένου


Το παιχνίδι ρόλων μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικό κίνητρο κατά τη μαθησιακή διαδικασία παιδιών με ΜΔ. Ως υπεύθυνοι της διδασκαλίας παιδιών με ΜΔ πρέπει να δημιουργούμε τις συνθήκες για τέτοιες δραστηριότητες συνδυάζοντας τις με τη βελτίωση της προφορικής και γραπτής τους έκφρασης. 

Σε μια τέτοια άσκηση ο παιδαγωγός βάζει το παιδί να κάνει το δάσκαλο! Πρόκειται για μια άσκηση επέκτασης του προφορικού του λόγου, της ακουστικής μνήμης και της πρόσληψης νοημάτων. 

Οι οδηγίες και τα βήματα της άσκησης:

  • Διαβάζουμε δυνατά μια μικρή ιστορία με αρχή, μέση και τέλος.
  • Έπειτα ζητάμε να δώσει Τίτλο, Κεντρική ιδέα, Πλαγιότιτλους.
  • Αν δυσκολεύεται στους πλαγιότιτλους ξαναδιαβάζουμε μια, μια τη κάθε παράγραφο και κάνοντας ερωτήσεις βοηθάμε να εξάγει ένα τίτλο.
  • Αφού ολοκληρωθεί και αυτό το βήμα ζητάμε από το παιδί να γίνει ο δάσκαλος! Θέλουμε να φανταστεί ότι το ίδιο διάβασε το κείμενο σε μαθητές και τώρα πρέπει να τους κάνει ερωτήσεις για να διαπιστώσει Τι κατάλαβαν! 
  • Σκοπός είναι να εξάγει ερωτήσεις σύμφωνα με τα δεδομένα της ιστορίας πχ. Που έγινε; Πότε έγινε; αλλά και να το κατευθύνουμε να σκεφτεί πιο γενικές-ερμηνευτικές ερωτήσεις σχετικά με το γενικό θέμα που διαπραγματεύεται η ιστορία πχ. Γιατί πρέπει να αγαπάμε τα ζώα; Τι σημαίνει φιλία; Πότε εμείς οι άνθρωποι νιώθουμε προδομένοι κτλ.

Με αυτό το τρόπο το παιδί μαθαίνει να αποσυνθέτει το κείμενο σε ενότητες, να διακρίνει τις γλωσσικές πληροφορίες και να συνειδητοποιεί τη χρονική και νοηματική εξέλιξη. Επίσης κατανοεί πως από ένα κείμενο προκύπτουν διάφοροι προβληματισμοί και εκπαιδεύεται να επεξεργάζεται αφηρημένες έννοιες.


Tip: 
Μια πολύ καλή τεχνική είναι και η ηχογράφηση των όσων λέει. Το παιδί ακούει το τρόπο που χρησιμοποιεί το προφορικό λόγο και εντοπίζει μόνο του τα λάθη βελτιώνοντας έτσι τη μεταγνωστική του ικανότητα και αυτοδιόρθωση!


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!