30 Αυγ 2018

Ακούω τις φωνούλες της λέξης! Φωνολογική επίγνωση σε παιδιά με Δυσλεξία

χρώμα,χαρτιά,φωνολογική,δυσλεξία

Τα κενά στη Φωνολογική επίγνωση σε παιδιά με Δυσλεξία είναι παράγοντας της αναγνωστικής τους δυσκολίας!

Ορισμένα παιδιά που αποφοιτούν από το Νηπιαγωγείο δεν έχουν κατακτήσει το επίπεδο της φωνολογικής επίγνωσης που αρμόζει στην αναπτυξιακή τους ηλικία. Η συστηματική εκπαίδευση αυτής της δεξιότητας καθίσταται αναγκαία καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι οι δυσκολίες στην ανάγνωση σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες βασίζονται κατά πολύ στην χαμηλή της ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με τις αρχές μιας Πολυαισθητηριακής και Κιναισθητικής διδασκαλίας δημιουργούμε ασκήσεις που συμμετέχουν οι αισθήσεις και η κίνηση. Η άσκηση Ακούω τις φωνούλες της λέξης! βοηθάει να χωρίσουμε τη λέξη σε συλλαβές και φωνήματα. Εξασκεί την ακουστική διάκριση και τη δεξιότητα της αναγνώρισης όλων των ηχητικών μονάδων μια λέξης.

Υλικά: άσπρη επιφάνεια (ασπροπίνακας), πολύχρωμες κάρτες

χρώμα,χαρτιά,φωνολογική,δυσλεξία
Υλικά!
Πάνω σε μια άσπρη επιφάνεια συμβολίζουμε με χρωματιστά χαρτάκια το πλήθος των συλλαβών ή φωνημάτων της λέξης. Κάθε χρώμα είναι μια συλλαβή/φώνημα. Για παράδειγμα αν έχουμε τη λέξη μη-τέ-ρα ή έ-λ-α. Βάζουμε τα χαρτάκια στη σειρά και καθώς λέμε τη λέξη δείχνουμε το χρώμα που αντιστοιχεί στη κάθε συλλαβή/φώνημα. 

χρώμα,χαρτιά,φωνολογική,δυσλεξία
Χρώμα και συλλαβή/φώνημα!


Μπερδεύουμε τα χρωματιστά χαρτιά και ζητάμε από το παιδί να τα βάλει πάλι στη σειρά και να συνθέσει μόνο του τη λέξη. Στο τέλος λέει πάλι τη λέξη, δείχνοντας τη κάθε συλλαβή ή φώνημα.

χρώμα,χαρτιά,φωνολογική,δυσλεξία
Το παιδί συνθέτει τη λέξη!

Έπειτα το παιδί μαθαίνει να χειρίζεται τις ηχητικές μονάδες της λέξης. 

Αρχικά το εκπαιδεύουμε στη διάκριση της θέσης της συλλαβής/φωνήματος. Αφαιρούμε την αρχική θέση και το παιδί λέει τη λέξη που προκύπτει. Για παράδειγμα στη λέξη /μη-τέ-ρα/ αφαιρώντας το /μη/ θα παραμείνει η λέξη /τέρα/ ενώ στη λέξη έ-λ-α θα παραμείνει η λέξη /λα/.

χρώμα,χαρτιά,φωνολογική,δυσλεξία
Αρχική θέση!

Ακριβώς το ίδιο θα γίνει και για την τελική θέση.

χρώμα,χαρτιά,φωνολογική,δυσλεξία
Τελική θέση!


Άλλη μια παραλλαγή είναι η αντιμετάθεση των συλλαβών/φωνημάτων αλλάζοντας θέση στις χρωματιστές κάρτες. Για παράδειγμα η λέξη /μητέρα/ μπορεί να γίνει /τεμήρα/ και η λέξη 
/έλα/ να γίνει /λέα/.

χρώμα,χαρτιά,φωνολογική,δυσλεξία
Αντιμετάθεση θέσης!

Μπορούμε να συνεχίσουμε με άλλες δυο ασκήσεις:
  • Προσθέτουμε μια συλλαβή/φώνημα στη λέξη και το παιδί προφέρει τη λέξη που προκύπτει μετά την αλλαγή. Για παράδειγμα συμφωνούμε ότι το πράσινο χρώμα είναι η συλλαβή /μα/ ή το φώνημα /ο/ οπότε στη λέξη που χωρίζουμε σε συλλαβές θα γίνει μητέρα+μα=μητέραμα και στη λέξη που χωρίζουμε σε φωνήματα θα γίνει έλα+ο=έλαο
  • Αντικατάθιστούμε μια συλλαβή ή φωνήμα με άλλη συλλαβή ή φώνημα και πάλι το παιδί λέει την αλλαγμένη λέξη.


❝Δίνουμε πάντα όσα παραδείγματα είναι απαραίτητα για να κατανοήσει τι ακριβώς ζητάμε.❞Ενημερωθείτε για:

  • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .  • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!