10 Ιαν 2019

Η σπείρα των λέξεων (ΙΙ)! Μέθοδος ανάγνωσης και οπτική διαδοχική μνήμηΈνας μεγάλος αριθμός μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζει επίμονη δυσκολία στην κατάκτηση του μηχανισμού ανάγνωσης!


'Οχι σπάνια, μέσα στις σχολικές τάξεις του Δημοτικού αλλά ακόμα και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μαθητές στην προσπάθεια τους να αποδώσουν προφορικά ένα γραπτό κείμενο παρουσιάζουν αδύναμη αναγνωστική ικανότητα.

Η δυσκολία της Δυσαναγνωσίας εμφανίζεται είτε αυτόνομα ως ειδική μαθησιακή δυσκολία είτε ως ένα σύμπτωμα άλλων ειδικών μαθησιακών δυσκολιών όπως για παράδειγμα της Δυσλεξίας. Οι ειδικοί παιδαγωγοί που επιφορτίζονται με την οργάνωση και το σχεδιασμό ενός προγράμματος για την αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας εφαρμόζουν έναν κύκλο από ειδικές αναγνωστικές δραστηριότητες.

Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν κάθε φορά στη σταδιακή βελτίωση διαφόρων δεξιοτήτων ώστε να καταλήξουμε στην αναγνωστική ευχέρεια. Μια από αυτές τις βασικές δεξιότητες είναι και η Οπτική διαδοχική μνήμη. 

Οπτική διαδοχική μνήμη.


Αποτελεί μια υποδεξιότητα της Οπτικής διάκρισης και αναφέρεται στην ικανότητα να δούμε και έπειτα να επαναφέρουμε από μνήμης μια σειρά από διαδοχικά γράμματα, αριθμούς και αντικείμενα με τη σειρά που εμφανίστηκαν. Παιδιά με δυσκολίες στην Αποκωδικοποίηση κατά την ανάγνωση μπορεί να έχουν κάποιο έλλειμμα σε αυτή τη δεξιότητα.

Μια άσκηση για τη βελτίωση της ανάγνωσης η οποία ενισχύει τη δεξιότητα της Οπτικής διαδοχικής μνήμης είναι η "Σπείρα των λέξεων (ΙΙ)!"


Υλικά: ασπροπίνακας, μανταλάκι, πομ πομ, μαρκαδόρος


Υλικά!Κατασκευάζουμε το εργαλείο!Αρχικά φτιάχνουμε μια σπείρα (σαλιγκάρι) στον πίνακα. 
Μέσα σε αυτό γράφουμε διαδοχικά τα γράμματα των λέξεων. 


Γράφουμε διαδοχικά τη λέξη!

Το παιδί ξεκινά να σβήνει διαδοχικά τα γράμματα με το μανταλάκι/πομ πομ ενώ ταυτόχρονα διαβάζει και σταδιακά συνθέτει τη λέξη. 


Σβήνει ενώ διαβάζει!


Στο τέλος επαναλαμβάνει ολόκληρη τη λέξη που διάβασε.


Επαναλαμβάνει ολόκληρη τη λέξη!

Σε επόμενο στάδιο το παιδί διαβάζει σιωπηρά τα γράμματα στη σπείρα ενώ ταυτόχρονα σβήνει. Στο τέλος λέει πάλι φωναχτά τη λέξη.

Είναι πολύ βοηθητική άσκηση για λέξεις με:

  • δυο διπλά συμφωνικά συμπλέγματα πχ. βραχνή
  • τριπλό συμφωνικό σύμπλεγμα πχ. στρώνω
  • σμ/σβ/σγ
  • και συμπλέγματα που συνήθως μπερδεύουν φωνολογικά όπως: γδ, γν, θλ, θν, κτ, σθ, σφ, σχ, πτ, φθ, φν, χθ, χν, χτ κτλ. 

Πρόσθετα οφέλη: 

  • λεπτή κινητικότητα
  • οπτικοκινητικός συντονισμός
  • συγκέντρωση 

❝Οι λέξεις πρέπει να ακολουθούν έναν αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας ανάλογα με τις αναγνωστικές δυσκολίες του παιδιού.❞

* Ευχαριστώ την ειδική παιδαγωγό Στέλλα Χουρχούλη για την έμπνευση και την έξυπνη ιδέα με το μανταλάκι-πομ πομ!


Ενημερωθείτε για:


  • Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ .
  • Εποπτεία Ειδικών Παιδαγωγών εδώ


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!