3 Κιναισθητικές ασκήσεις για να ξεχωρίσουμε τα τσ και τζ! Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες!

ξυλάκια, τσ, τζ, δυσλεξία


 Οι συνδυασμοί των συμφώνων τσ και τζ μπερδεύουν αρκετά τα παιδιά με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες!


Έχει παρατηρηθεί ότι σε μαθητές με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες λάθη φωνολογικού τύπου εμφανίζονται ακόμα και μέχρι τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Δεν είναι λοιπόν ασυνήθιστο σε γραπτά παιδιών της Ε' και ΣΤ' Δημοτικού, που αντιμετωπίζουν Δυσλεξία, να συναντάμε παραλείψεις και αντικαταστάσεις φθόγγων, ενώ ιδιαίτερα στους συνδυσμούς συμφώνων παρατηρείται ιδιαίτερη σύγχυση.

Για παράδειγμα μπορείτε να δείτε πως βοηθάμε το παιδί με ΜΔ να ξεμπερδέψει τα τσ και στ με την άσκηση: 

Ένα ζάρι και δυο ασκήσεις που ξεμπερδεύουν το τσ και το στ!

Εδώ θα ασχοληθούμε με τα δίψηφα σύμφωνα /τσ/ και /τζ/, όπου σημειώνεται μια δυσκολία φωνολογικής απόδοσης, με αποτέλεσμα αυτοί οι δύο συνδυασμοί να χρησιμοποιούνται συχνά με λάθος τρόπο. 

Δείτε πως μαθαίνουμε το τσ!  5+1 Ασκήσεις Δυσλεξίας για το /τσ/!


3 Κιναισθητικές ασκήσεις 

για τα τσ και τζ!

Θα εκμεταλλευτούμε για άλλη μια φορά την Κίνηση και τις αισθήσεις για να πετύχουμε αποτελεσματικότερη κατάκτηση της γνώσης και να αυξήσουμε το ποσοστό της αυτοματοποίησης κατά τη χρήση των /τσ/ και /τζ/ στη γραφή.

Υλικά: 3 γλωσσοπίεστρα ( ή 3 λωρίδες χαρτί, χαρτόνι)


✺ Ακούω και σχηματίζω!

ξυλάκια, τσ, τζ, δυσλεξία


Γράφω σε τρία ξυλάκια τα /τ/, /σ/ και /ζ/. Τα βάζω και τα τρία μπροστά στον μαθητή.


ξυλάκια,τσ, τζ, δυσλεξία

Το παιδί ακούει λέξεις που έχουν /τσ/ και /τζ/. Ανάλογα με τη λέξη που ακούει σχηματίζει με τα ξυλάκια πάνω στο γραφείο, το δίψηφο τσ ή τζ. Κρατάει σταθερό το /τ/ και εναλλάσει το /σ/ και /ζ/!


✺ Συμπληρώνω τη λέξη!

ξυλάκια, τσ, τζ, δυσλεξία


Το παιδί έχει μπροστά του τα τρία ξυλάκια. Του δίνουμε λέξεις που λείπουν τα /τσ/ και /τζ/ και τα συμπληρώνει ανάλογα.


ξυλάκια, τσ, τζ, δυσλεξία


ξυλάκια, τσ, τζ, δυσλεξία


✺ Διορθώνω τη λέξη!

ξυλάκια, τσ, τζ, δυσλεξία


Ο μαθητής βλέπει λέξεις όπου σε κάποιες από αυτές έχει γίνει λάθος στη χρήση των /τσ/ και /τζ/. ξυλάκια, τσ, τζ, δυσλεξία


Το παιδί διαβάζει την κάθε λέξη εσωτερικά ή φωναχτά και πρέπει να διορθώσει το λάθος βάζοντας σ ή ζ.

Στο επόμενο στάδιο οι ασκήσεις με Κιναίσθηση ακολουθούνται από γραπτές ασκήσεις. Σε αυτές τις ασκήσεις το παιδί χρειάζεται να χειριστεί το δίψηφο σύμφωνο που έχει μάθει. Έτσι σχεδιάζουμε ασκήσεις συμπλήρωσης, διόρθωσης και παραγωγής προτάσεων για να εφαρμόσει ο μαθητής μας τη νέα γνώση.


✺ Τρόποι συνεργασίας:

  • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

  • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
    • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
  • Αν είστε γονείς! 
    • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.    • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!