"Πιο μέσα όλα ιταν σκοτινά"! 7 προυποθέσεις για να γράφει αυτό που ακούει.

Κείμενο παιδιού Δ' Δημοτικού με Δυσλεξία που γράφτηκε καθ' υπαγόρευση


Το παραπάνω κείμενο είναι άλλη μια προσπάθεια αποτύπωσης γραπτού λόγου ενός παιδιού που αντιμετωπίζει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Το συγκεκριμένο κείμενο γράφτηκε όσο το παιδί άκουγε την υπαγόρευση. Οι μορφές του γραπτού λόγου στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί ο μαθητής όταν εισάγεται στην εγγράμματη παιδεία είναι τρεις: α) Αντιγραφή, β) απο Υπαγόρευση και γ) Αυθόρμητη-ελεύθερη γραφή. Για καθε μία απο αυτές οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές.

 Στην καθ' υπαγόρευση γραφή απαιτούνται οι εξής δεξιότητες:

 • Άνεση γραφής ώστε να ολοκληρωθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.
 • Γνώση ορθογραφίας.
 • Ακουστική μνήμη και διάκριση.
 • Φωνημική επίγνωση ώστε να αποτυπώνονται όλα τα φωνήματα σε γράμματα.
 • Κωδικοποίηση των ήχων σε γράμματα, λέξεις, προτάσεις.
 • Συγκράτηση του νοήματος ώστε να υπάρξει αυτοδιόρθωση σε περίπτωση λάθους.
 • Σημεία στίξης και τονισμού. 

Είναι λοιπόν γεγονός ότι μέχρι και σε αυτές που θεωρούνται πιο "εύκολες" μορφές γραπτού λόγου όπως: η Αντιγραφή και η Υπαγόρευση, οι προϋποθέσεις επιτυχίας είναι πολύ περισσότερες απο αυτές που αναμένουμε. Αν σε κάποια απο τα παραπάνω απαραίτητα στοιχεία το παιδί αδυνατεί να ανταποκριθεί τότε οδηγείται σε αδυναμία επίδοσης. Αυτό οδηγεί σε ακύρωση και τελικά άρνηση και απογοήτευση.


Τα στοιχεία που μαρτυρούν τις δυσκολίες του παιδιού σε αυτό το κείμενο είναι:

 • Έντονη ανορθογραφία.
 • Καθολική παράλειψη τονισμού.
 • Παραβίαση των ορίων των λέξεων.
 • Μετά απο διόρθωση ξανάγραψε λέξεις που είχε παραποιήσει φωνημικά δηλ. παράλειψη γραμμάτων μέσα στις λέξεις κτλ.

Η απαραίτητη βοήθεια για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του θα οδηγήσει σε καλύτερη επίδοση και αυτο με τη σειρά του θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του παιδιού και θα καθιερώσει μια καλύτερη εικόνα για τον εαυτό του.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολίων/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!