"σικονωμε το προι "! Δυο γραπτά Δυσλεξίας & Εδικών μαθησιακών δυσκολιών.


Στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου το παιδί με Δυσλεξία/ειδικές μαθησιακές δυσκολίες πραγματοποιεί πολλά σφάλματα. Σε όλες τις μορφές του ο γραπτός λόγος έχει απαιτήσεις και κανόνες που αν δεν ακολουθούνται το αποτέλεσμα δεν είναι σαφές και πολλές φορές το νόημα δεν αποδίδεται. Οι κανόνες τους οποίους τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται ή αδυνατούν να ικανοποιήσουν κυρίως είναι: ορθογραφία, φωνημική αρτιότητα, τονισμός, ευαναγνωσία και συντακτική ακεραιότητα.

Παρακάτω παρουσιάζονται δύο παραδείγματα γραπτής έκφρασης σε δυο μορφές, Αντιγραφή και Αυθόρμητη γραφή, τα οποία δίνουν στοιχεία για παραπομπή του παιδιού σε αξιολόγηση ώστε να διαπιστωθεί αν αντιμετωπίζει ειδικές δυσκολίες στη μάθηση.

 
Κείμενο απο αντιγραφή μαθήτριας στο τέλος Β' Δημ.

Αυτά που παρατηρούνται ως στοιχεία που παραπέμπουν σε Δυσλεξία/ειδικές μαθησιακές δυσκολίες:

 • Παράλειψη λέξης ( "με")
 • Κακογραφία
 • Καθολική αγνόηση των τόνων
 • Κατά τη διαδικασία αντιγραφής "ψιθύριζε" τις αντιγραφόμενες λέξεις
 • Παραβίαση ορίων των λέξεων πχ. οΝώντας

Κείμενο αυθόρμητης γραφής μαθήτριας τέλος Β' Δημ.

Αναπαραγωγή του κειμένου:
"Σηκώνομαι το πρωί πίνω το γάλα μου κάνω μπάνιο και παω σχολείο και γράφω τα μαθήματα μου και τα λύνω στο σχολείο το πρωί."

Αυτά που παρατηρούνται ως στοιχεία που παραπέμπουν Δυσλεξία/ειδικές μαθησιακές δυσκολίες:

 • Η ανάπτυξη εξαντλείται σε μια πρόταση
 • Υπάρχουν λάθη καταληκτικής και θεματικής ορθογραφίας πχ. παο, πηνω
 • Καθολική έλλειψη τόνων
 • Φωνημικά λάθη πχ. γαράφω
 • Παραβίαση των ορίων των λέξεων πχ. μαθήματαμου
 • Ξέφυγε απο το χωροχρονικό πλαίσιο του θέματος πχ. λύνω τα μαθήματα μου στο σχολείο
 • Δεν ακολουθεί κανόνες στίξης πχ. δεν ξεκινά την πρόταση με κεφαλαίο


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολίων/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!