"Τι λείπει"; Άσκηση Δυσλεξίας με ένα βασικό εργαλείο.Έχει παρουσιαστεί το βασικό εργαλείο του Φύλλου Βελτίωσης Γραφής που χρησιμοποιείται στα προγράμματα παρέμβασης at home και οι ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε με αυτό για να ενισχύσουμε τη φωνημική ενημερότητα του παιδιού με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες. Η συνειδητοποίηση της θέσης κάθε φωνήματος/γράμματος είναι πολύ σημαντική στη διαδικασία της διδασκαλίας με σκοπό να αντιμετωπιστούν συμπτώματα όπως πχ. να "τρώει"/προσθέτει γράμματα στις λέξεις.

Άλλη μία άσκηση που μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του Φύλλου Βελτίωσης Γραφής είναι η άσκηση "Τι λείπει;" Εδώ το παιδί βλέπει την απουσία του γράμματος και το συμπληρώνει στη θέση που λείπει. 

Άσκηση: Επιλέγετε τις λέξεις με τι οποίες θα δουλέψετε με το παιδί.

Άσκηση: "Τι λείπει;" στο Φύλλο Βελτίωσης Γραφής

 Στην εικόνα φαίνεται ότι επιλέχθηκαν δισύλλαβες λέξεις με ένα διπλό συμφωνικό σύμπλεγμα πχ. σφή-κα. Γράφετε τις λέξεις στο φύλλο και παραλείπετε να γράψετε το ένα από τα δύο σύμφωνα. 


Αγόρι με μαθησιακές δυσκολίες, Δ' Δημοτικού

Σκοπός είναι το παιδί να συμπληρώσει το γράμμα που λείπει. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  •  Να λέτε τη λέξη στο παιδί, να την ακούει και να γράφει το γράμμα που λείπει.
  • Να βλέπει τη λέξη, να καταλαβαίνει ποια λέξη είναι αυτή και να γράφει το γράμμα που λείπει.Μια επόμενη παραλλαγή της άσκησης είναι να λέτε λέξεις και να έχετε ζητήσει απο το παιδί να τις γράφει παραλείποντας το ίδιο ένα γράμμα (όπως στην εικόνα).

Αγόρι με μαθησιακές δυσκολίες, Δ' Δημοτικού


Οι οδηγίες μπορεί να είναι: 

  • Να την γράψεις χωρίς το ν (ή οποιοδήποτε άλλο), χωρίς το δεύτερο (τρίτο, τέταρτο, προτελευταίο κτλ) γράμμα, χωρίς το πρώτο απο τα σύμφωνα που ακούγονται μαζί πχ. φ ερό (φτερό) κτλ.


Πρόκειται για μια άσκηση που απευθύνεται σε παιδιά με δυσκολίες στη φωνημική τους ενημερότητα πχ. παιδιά με Δυσλεξία/ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και μπορεί να γίνει απο γονείς (με καθοδήγηση απο τον/την ειδικό/ή παιδαγωγό), εκπαιδευτικούς, θεραπευτές.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολίων/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitterΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!