"Ας γράψουμε τις πέτρες"! Ένα παιχνίδι για τα Γράμματα & τη Δυσγραφία.


Τα γράμματα είναι σύμβολα με τα οποία επικοινωνούμε γραπτά και μεταφέρουμε τις σκέψεις και τον ομιλούμενο λόγο. Η εκμάθηση των γραμμάτων και της σύνθεσης αυτών για να σχηματίσουν λέξεις, προτάσεις και κείμενα μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και όχι μόνο μέσα από χαρτί και μολύβι. Ιδιαίτερα για παιδιά που αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες ως προς την αναγνώριση, τον σχηματισμό των μορφών και τον χειρισμό των γραμμάτων θα πρέπει να λάβουν μέρος όλες οι αισθήσεις. Είναι απαραίτητο και παιδαγωγικά πιο αποτελεσματικό για όλα τα παιδιά και ειδικά για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να υπάρχει μια συμμετοχική, πολυαισθητηριακή και δημιουργική προσέγγιση. Με αυτόν τον τρόπο ένα πρόγραμμα παρέμβασης επιτελεί τον σκοπό του και αποκαθιστά τις δυσκολίες μάθησης ενός παιδιού.

Πολλά παιχνίδια-ασκήσεις μπορούν να γίνουν  και ένα απο αυτά είναι το: "Ας γράψουμε τις πέτρες"! 

Υλικά: πέτρες (παραλίας), χρώματα (μαρκαδόροι, ακρυλικά, ξυλομπογιές, κηρομπογιές, τέμπερα)

Παιχνίδι-Άσκηση: Διαλέγουμε μικρές πέτρες και προτρέπουμε το παιδί να γράψει πάνω τους τα γράμματα του αλφάβητου. Αν το παιδί είναι μικρό και είναι στη φάση της απλής αναγνώρισης σχηματίζουμε εμείς τα γράμματα.

Οι 6 τρόποι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πέτρες με τα γράμματα είναι:
  • Γράφουμε τα γράμματα και θέλουμε να μας δείξει την πετρούλα που έχει το γράμμα που ζητήσαμε.
  • Θάβουμε τα γράμματα-πέτρες στο χώμα ή στη παραλία και βάζοντας το χέρι του όποιο γράμμα βγάλει το αναγνωρίζει.
  • Σχηματίζει, συλλαβές, λέξεις, προτάσεις.
  • Σχηματίζουμε με τις πέτρες λέξεις στις οποίες έχουμε κάνει φωνημικό λάθος πχ. λείπει γράμμα (νε_ό), επιπλέον γράμμα (τηγανιστό), αντιμετάθεση γραμμάτων (στάντα) κτλ και ζητάμε να το εντοπίσει και να το διορθώσει.
  • Σχηματίζουμε λέξεις με ορθογραφικό λάθος πχ. γράφο, μολύβη κτλ. και ζητάμε να το εντοπίσει και να το διορθώσει.
  • Παίζουμε κρεμάλα.

Tips: 
Η διάρκεια του παιχνιδιού θα κρατήσει όσο και το ενδιαφέρον του παιδιού. Δεν πρέπει να πάρει χαρακτήρα μαθήματος! Επίσης μπορούμε να κολλήσουμε ένα μαγνητάκι πίσω απο κάθε πέτρα και να τις βάλουμε στο ψυγείο για να παίζουμε και το παιχνίδι: "Το έγραψα λάθος στο ψυγείο"(Α' μέρος). Άσκηση δυσλεξίας & Πρώτης γραφής-ανάγνωσης. 

Απευθύνεται: Σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που μαθαίνουν τα γράμματα και σε παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες/Δυσγραφία που χρειάζονται εναλλακτικούς τρόπους μάθησης. Μπορεί να γίνει από γονείς, εκπαιδευτικούς, θεραπευτές.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολίων/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!