Η Κόκκινη κουκκίδα! Βελτίωση ανάγνωσης & Δυσλεξία.


"Όταν διαβάζει δεν λέει ολόκληρη τη λέξη αλλά τη μαντεύει, κάνοντας πολλά λάθη"!

Μια από τις τακτικές που φαίνεται να ακολουθούν τα παιδιά με Δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες κατά την ανάγνωση είναι να "μαντεύουν" τις λέξεις. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινά να διαβάζει χωρίς να ολοκληρώνει σωστά τις λέξεις και παραποιεί συνήθως το τελικό κομμάτι τους. Έτσι μια λέξη μπορεί να αναγνωστεί σαν μια παράγωγη της πχ. το πηγαίνοντας να διαβαστεί πηγαίνω, πήγαιναν κτλ.

Το παιδί με Δυσλεξία δυσκολεύεται να "δει" όλη τη μορφή της λέξης και η ανάγνωση του είναι μια εξαιρετικά αγχωτική διαδικασία. Συγκεντρώνει όλη την ενέργεια και προσοχή του για να αρθρώσει το αποτέλεσμα χωρίς να συνειδητοποιεί το νοηματικό "λάθος" που κάνει με συνέπεια να μην αυτοδιορθώνεται. 

Κάτι που εφαρμόζουμε στα Προγράμματα αντιμετώπισης Δυσλεξία at home για να βοηθήσουμε να "δει" το σύνολο της λέξης μέχρι το τέλος της είναι η Κόκκινη κουκκίδα. Με αυτό τον τρόπο χωρίζεται η λέξη απομονώνοντας το κομμάτι που δεν διαβάζει ώστε να το δει και να το αναγνώσει.


Φωνητικός συλλαβισμός

Απομονώνοντας τη κατάληξη

Τελικό /ς/


Tip1: Μπορείτε όσο εξελίσσεται το παιδί στην αναγνωστική διαδικασία να του ζητάτε να βάζει και το ίδιο τη Κόκκινη κουκκίδα σε λέξεις ανάλογα με τα αναγνωστικά λάθη που κάνει. 

Tip2: Επιτόπου όσο διαβάζει ένα κείμενο κάνετε παύση βάζοντας τη κόκκινη τελεία εκεί που κάνει λάθη ζητώντας να επαναλάβει τη λέξη.

Απευθύνεται: Σε παιδιά με Δυσλεξία/ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που δυσκολεύονται στην ανάγνωση. Μπορεί να γίνει από θεραπευτές, εκπαιδευτικούς, γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!