Με το μαγνήτη καλύτερα! Ορθογραφία & Δυσλεξία


Η ορθογραφία σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση όπως είναι η Δυσλεξία είναι ιδιαίτερα δύσκολο να κατακτηθεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που διευκολύνουν τη διαδικασία όπως είναι η Εικονογραφική μέθοδος η όπου με τη χρήση εικόνων οπτικοποιεί αυτό που είναι δύσκολο να διδαχθεί με κανόνες. Προϋπόθεση όμως αποτελεί ότι η βασική ορθή γραφή δηλ. η Καταληκτική ορθογραφία πρέπει να έχει αυτοματοποιηθεί.

Πως γίνεται αυτό; Η διδασκαλία σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες υπαγορεύει την αναγκαιότητα για συμμετοχικότητα, πολυαισθητηριακή προσέγγιση, κίνηση. Έτσι μέσα σε αυτό το πλαίσιο στα Μαθήματα Eιδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home σχεδιάζονται και εφαρμόζονται διάφορες ασκήσεις όπως είναι και η: Με το μαγνήτη καλύτερα!!

Υλικά: χαρτί Α4, μαγνήτες γράμματα, πίνακας μαγνητικός, στυλόΟδηγίες: Γράφουμε στο χαρτί λέξεις χωρίς τη κατάληξη τους με σκοπό να τη συμπληρώσει το παιδί χρησιμοποιώντας τα μαγνητικά γράμματα. Τοποθετούμε το χαρτί πάνω στο μαγνητικό πίνακα και προτρέπουμε το παιδί να ολοκληρώσει την άσκηση.Σκοπός: Στοχεύουμε να εφαρμόσει τη καταληκτική ορθογραφία μέσα από μια πιο κιναισθητική διαδικασία με αποτέλεσμα να εγκατασταθεί καλύτερα ο κανόνας.

Tip: Μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί και στο ψυγείο του σπιτιού παίζοντας στη διάρκεια της ημέρας.Απευθύνεται: Σε παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες που χρειάζονται εναλλακτικούς τρόπους εκμάθησης της ορθογραφίας.

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!