15 Ιουλ 2014

Οι μπερδεμένες λέξεις! Δυσλεξία & Οπτική διαφοροποίηση


Η ικανότητα της οπτικής διάκρισης, δηλαδή η ικανότητα για την αντίληψη των οπτικών διαφορών ανάμεσα σε σύμβολα, σχήματα και μορφές στα παιδιά με Δυσλεξία εμφανίζεται συνήθως μειωμένη. Αυτό έχει σα συνέπεια να "μπερδεύουν" τα γράμματα μεταξύ τους κατά την ανάγνωση και τη γραφή. Έτσι πολλές φορές η λέξη /κότα/ γίνεται /κάτα/. Τα λάθη που εμφανίζονται είναι αντικαταστάσεις, μεταφορές, παραλείψεις, προσθήκες γραμμάτων ή συλλαβών ακόμα και λέξεων.

Τα προγράμματα παρέμβασης στην ειδική αγωγή για παιδιά με Δυσλεξία στοχεύουν να βελτιώσουν την ικανότητα της οπτικής διαφοροποίησης με ποικίλες ασκήσεις. Μια τέτοια άσκηση είναι και η: Οι μπερδεμένες λέξεις! 

Υλικά: χαρτιά Α4, χάρακας, μαρκαδόρος, μανταλάκια

Άσκηση: Επιλέγετε τη λέξη που θέλετε και γράφετε παραλλαγές της τη μια κάτω απο την άλλη. Οι παραλλαγές γίνονται σύμφωνα με τις δυσκολίες που συνήθως εμφανίζει το παιδί. Έτσι η επιλεγόμενη λέξη παρουσιάζεται με αντικαταστάσεις, παραλείψεις, μεταφορές, προσθήκες γραμμάτων. Η λέξη είναι γραμμένη στο πλαίσιο δίπλα.

Η λέξη που επιλέχθηκε είναι: μεσημέρι

Το παιδί διαβάζει όλες τις λέξεις και επιλέγει τη σωστή αναπαράσταση της λέξης βάζοντας ένα μανταλάκι.
Μανταλάκι στη σωστή θέση.

Η άσκηση μπορεί να γίνει χωρίς να γραφτεί η λέξη δίπλα. Το παιδί ακούει τη ζητούμενη λέξη και επιλέγει πάλι με τον ίδιο τρόπο τη σωστή.

Το παιδί ακούει τη λέξη.

Επίσης μια άλλη παραλλαγή της άσκησης είναι να κρύψετε τη λέξη και το παιδί διαβάζοντας τις λέξεις να μαντέψει ποια είναι η ζητούμενη λέξη. Βάζει ένα μανταλάκι στη λέξη που μάντεψε και αποκαλύπτετε αν είναι η πρόβλεψη του σωστή.

Μαντεύει ποια είναι η λέξη!

Η παραπάνω άσκηση μπορεί άνετα να γίνει και σε επίπεδο συλλαβής και σε επίπεδο γράμματος. Επίσης οι λέξεις επιλέγονται ανάλογα με τις δυσκολίες, την ηλικία και τη τάξη που φοιτά το Δυσλεξικό παιδί. 


Tip: 
Ο δείκτης δυσκολίας των λέξεων καλό είναι να αυξάνεται σιγά, σιγά!

Απευθύνεται: Σε παιδιά με Δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες που δυσκολεύονται στην οπτική διάκριση των μορφών. Μπορεί να γίνει απο θεραπευτές και εκπαιδευτικούς.

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!