Κόλλησε τα γράμματα! Μια Κιναισθητική άσκηση Φωνημικής επίγνωσης


Η ανατροφοδότηση του υλικού στα προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Παρέμβασης αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρος επιτυχίας. Όσο πιο πολλές και διαφορετικές εμπειρίες μάθησης δίνονται τόσο πιο πολλές και οι πιθανότητες να ανακαλύψει το ίδιο το παιδί αλλά και ο ειδικός θεραπευτής το στυλ μάθησης που του ταιριάζει. Οι επιτυχημένες προσπάθειες βασίζονται κυρίως στην Κιναίσθηση και στην Πολυαισθητηριακή προσέγγιση. Η ποικιλία της μαθησιακής διαδικασίας θα διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μέσα από την ενεργό συμμετοχή του παιδιού.

Μια άσκηση Φωνημικής επίγνωσης και Οπτικής διάκρισης σε επίπεδο λέξης είναι και η παρακάτω που απαιτεί από το παιδί να: "Κολλήσει τα γράμματα"!

Υλικά: σελίδες Α4, μαύρο μαρκαδοράκι, πολύχρωμα μικρά αυτοκόλλητα χαρτάκια post it


Τα υλικά

Άσκηση: Γράφουμε με μεγάλα γράμματα τις λέξεις που θέλουμε να δουλέψουμε με το παιδί στη σελίδα Α4. Έπειτα γράφουμε τα γράμματα των λέξεων στα πολύχρωμα χαρτάκια και τα κολλάμε στο χαρτί, διάσπαρτα.


Κολλάμε τα γράμματα των λέξεων μπροστά στο παιδί

Αρχικά ζητάμε απλά να αναγνωρίσει τα γράμματα και να κολλήσει τα ίδια στις αντίστοιχες θέσεις.

Απλή αντιστοιχία γραμμάτων

Μετά μπορούμε να ζητήσουμε να αντιστοιχήσει μόνο συγκεκριμένα γράμματα των λέξεων.


Μόνο συγκεκριμένα γράμματα

Έπειτα το παιδί μπορεί να συμπληρώσει σε ημιτελή λέξη τη συνέχεια της.


Ημιτελής λέξη

Η συνέχεια της με τα χαρτάκια
Τέλος το παιδί αναγνωρίζει στη λέξη συγκεκριμένο σύμπλεγμα συμφώνων και τα αντιστοιχεί.


Συγκεκριμένο σύμπλεγμα συμφώνων


Tip: 
Αυτή η άσκηση μπορεί να αποτελέσει φανταστική αφορμή για ασκήσεις ορθογραφίας!


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!