24 Ιαν 2017

Ουσιαστικό είναι...! Άσκηση γραμματικής για παιδιά με Δυσλεξία

Ουσιαστικό είναι...! Άσκηση γραμματικής για παιδιά με Δυσλεξία

Όσα χρόνια ασχολούμαι με παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσλεξία ανακαλύπτω συνεχώς πως η αδυναμία τους να αναγνωρίσουν τους όρους της Γλώσσας είναι πάντα εκεί!

Μέσα από ασκήσεις που συγκεκριμενοποιούν με απτό τρόπο τις γλωσσικές έννοιες το παιδί με δυσλεξία μπορεί να διδαχθεί με επιτυχία τι είναι: Ουσιαστικό, Επίθετο, Ρήμα κτλ. Μην αποθαρρύνεστε αν διαπιστώσετε ότι ακόμα και σε μεγάλη ηλικία το δυσλεξικό παιδί επιμένει να αγνοεί αυτές τις έννοιες. Η κλασσική διδασκαλία δεν αρκεί και πολλές φορές εντείνει τη σύγχυση μέσα από κανόνες και αφηρημένους ορισμούς. 

Για αυτό η ενδεδειγμένη προσέγγιση της Γραμματικής στη δυσλεξία είναι πάντα αυτή που μπορεί να μετατρέψει το γλωσσικό σε εικόνα, το αφηρημένο σε βιωματική εμπειρία! Η άσκηση: Ουσιαστικό είναι... δίνει την ευκαιρία στο παιδί, με εργαλεία τις εικόνες, να κατανοήσει & να χειριστεί καλύτερα την έννοια του Ουσιαστικού.

Κατεβάστε & Εκτυπώστε την άσκηση για τα Ουσιαστικά εδώ!

Αρχικά εκτυπώστε το σχεδιάγραμμα της άσκησης. Εξηγήστε στο παιδί Τι είναι το ουσιαστικό. Το σχεδιάγραμμα είναι χωρισμένο σε 4 κατηγορίες και περιλαμβάνει: Πρόσωπα, Ζώα, Μέρη, Πράγματα.


Ουσιαστικό είναι...! Άσκηση γραμματικής για παιδιά με Δυσλεξία
Σχεδιάγραμμα άσκησης με 4 κατηγορίες!
πειτα το παιδί ζωγραφίζει τις εικόνες και γράφει γύρω γύρω και άλλα ουσιαστικά σε κάθε κατηγορία. Χρησιμοποιήστε χρώματα για μεγαλύτερο ενδιαφέρον!


Ουσιαστικό είναι...! Άσκηση γραμματικής για παιδιά με Δυσλεξία
Ζωγραφίζει και γεμίζει με ουσιαστικά!
Τέλος επιλέξτε ουσιαστικά για να γράψει δικές του προτάσεις. Μπορείτε να δώσετε και ζευγάρια λέξεων:

  • κότα - χέρι
  • τραπέζι - φούρναρης
  • φίδι - δεντρόσπιτο

Δώστε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με οικογένειες λέξεων ζητώντας του να βρει και άλλα ουσιαστικά από τα ουσιαστικά που μόλις έγραψε:

  • νοσοκόμος ⟶ νοσοκομείο
  • τραπέζι ⟶ τραπεζομάντιλο
  • βιβλίο ⟶ βιβλιοθηκάριος
  • φούρναρης ⟶ φούρνος

Αν θέλετε συνδέστε τα παραπάνω Ουσιαστικά, που δηλώνουν Μέρος, με την άσκηση: Τι γίνεται εκεί μέσα; για να διδάξετε τα Ρήματα.

Κατεβάστε & Εκτυπώστε την άσκηση για τα Ουσιαστικά εδώ!


Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ  

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!