Ψάξε και βρες την κατάληξη! Βελτίωση της Ορθογραφίας στη Δυσλεξία!

μαγνητικά, γράμματα, φελλός, ορθογραφία,δυσλεξία


 Για να υπάρξει όφελος για τα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες από τη διδασκαλία της ορθογραφίας, πρέπει να δράσουμε εναλλακτικά!

Αν συνεχίσουμε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας για την εκμάθηση της ορθογραφημένης γραφής, απλά με πιο αργό ρυθμό, τότε πιθανώς θα υποβάλλουμε τον μαθητή μας με ΕΜΔ σε άλλη μια μη αποτελεσματική, αποθαρρυντική και κουραστική διαδικασία μάθησης.

Για να είναι πετυχημένη η διδασκαλία της ορθογραφίας πρέπει κατά κύριο λόγο να είναι διευκολυντική για τον μαθητή. Αυτό σημαίνει ότι στοχεύει, όχι στο να αφιερωθεί χρόνος για απλή επανάληψη και αντιγραφή των λέξεων στις οποίες δυσκολεύεται ή έγραψε λάθος, αλλά στο να διαμορφωθούν οι μαθησιακές συνθήκες, κατά τις οποίες θα ενισχυθούν οι δεξιότητες αυτές, που θα βελτιώσουν τις ορθογραφικές του ικανότητες.

Μια από αυτές είναι και η Οπτική διάκριση σε περιβάλλον γραμμάτων. Η παρακάτω άσκηση εφαρμόζει τη μέθοδο "ανακαλύπτω τον κανόνα ", ενώ χρησιμοποιεί ένα αισθητηριακό υλικό, για να βοηθήσει το παιδί με Δυσλεξία, Δυσορθογραφία και άλλες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, να βελτιώσει την Οπτική του διάκριση. 

Υλικά: μαγνητικά γράμματα (γράμματα τσόχας, αφρού κλπ.), φύλλα φελλού (μαγνητικός πίνακας, ασπροπίνακας, μαυροπίνακας κλπ.)

μαγνητικά, γράμματα, φελλός, ορθογραφία,δυσλεξία


Εδώ θα εργαστούμε πάνω στην καταληκτική ορθογραφία αρκετών λέξεων.
Προϋπόθεση είναι οτι το παιδί με ΕΜΔ γνωρίζει τους καταληκτικούς κανόνες αλλά δυσκολεύεται να τους εφαρμόζει πάντα πετυχημένα. Σκοπός είναι να αναγνωρίσει την κατάληξη, να τη βρει και να την τοποθετήσει.

Η άσκηση είναι μια παραλλαγή της: Είναι η κατάληξη εδώ; Αντιμετώπιση της δυσορθογραφίας

Οδηγίες: Ακολουθούνται δυο στάδια.

Πρώτο:

Αρχικά φτιάχνουμε λέξεις στις οποίες η κατάληξη έχει μπει μέσα στα γράμματα της λέξης. Μπροστά από κάθε λέξη βάζουμε και το άρθρο ή το αντίστοιχο πρόσωπο στα ρήματα.

μαγνητικά, γράμματα, φελλός, ορθογραφία,δυσλεξία


Το παιδί πρέπει πρώτα να ανακαλέσει τον γραμματικό κανόνα δηλ. "αφού έχω το μπροστά, τότε η λέξη μου θα τελειώνει σε /-ι/", να εντοπίσει την κατάληξη και να την τοποθετήσει σωστά. Στο τέλος διαβάζει τη λέξη. 

μαγνητικά, γράμματα, φελλός, ορθογραφία,δυσλεξία


Δεύτερο: 

Η διαδικασία είναι ακριβώς ίδια, μόνο που εδώ λείπουν τα άρθρα ή τα πρόσωπα των λέξεων. 

μαγνητικά, γράμματα, φελλός, ορθογραφία,δυσλεξία


Ο μαθητής χρειάζεται να σχηματίσει εσωτερικά τη λέξη και να απομονώσει την κατάληξη. Για διευκόλυνση του μαθητή τονίζουμε ότι η σειρά των γραμμάτων της λέξης δεν έχει μπερδευτεί. Το μόνο που έχει αλλάξει, είναι η θέση της κατάληξης. 


μαγνητικά, γράμματα, φελλός, ορθογραφία,δυσλεξία

✺ Παράδειγμα εφαρμογής:


μαγνητικά, γράμματα, φελλός, ορθογραφία,δυσλεξία

μαγνητικά, γράμματα, φελλός, ορθογραφία,δυσλεξία

μαγνητικά, γράμματα, φελλός, ορθογραφία,δυσλεξία


Ο γονέας που βρίσκεται σε εξ αποστάσεως εποπτεία
εφαρμόζει την άσκηση για εξάσκηση στην ορθογραφία
των φωνητικά ίδιων καταλήξεων /ο-ω/Πρόσθετα οφέλη: 

 • βελτίωση εργαζόμενης μνήμης με ανάκληση κανόνων
 • λεπτή κινητικότητα
 • διατήρηση ενδιαφέροντος
 • αισθητηριακή ιχνογράφηση των γραμμάτων


Tip: 

Για να εφαρμοστεί και ο τονισμός μπορεί ο μαθητής να τοποθετεί πάνω από το γράμμα που τονίζεται ένα πομ πομ!


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!