Φτιάξε πρόταση με τα ξυλάκια! 5 κιναισθητικές ασκήσεις για να μάθουμε σύνταξη στη Δυσλεξία!

ξυλάκια, πρόταση, βαζάκια, δυσλεξία


Ο γραπτός λόγος των παιδιών με Δυσλεξία συνήθως εμφανίζεται φτωχός και τηλεγραφικός.


Γραπτός λόγος και Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαρτυρίες των εκπαιδευτικών, ως προς το γραπτό λόγο των μαθητών με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως η Δυσλεξία, πιστοποιούν ως κύρια χαρακτηριστικά: την ασάφεια, τον μικρό αριθμό λεξιλογίου, τα σημασιολογικά και συντακτικά λάθη. Οι εκθέσεις των δυσλεξικών παιδιών καθώς και οι απαντήσεις γραπτής ανάπτυξης κατά την επεξεργασία κειμένων, εμφανίζουν μια "πρόχειρη" εικόνα γραφής.

Στόχος του γραπτού λόγου

Η διδασκαλία επεξεργασίας και παραγωγής γραπτού λόγου είναι μια σύνθετη διαδικασία καθώς πρόκειται για μια μορφή επικοινωνίας υψηλού επιπέδου που προϋποθέτει σημαντικές γνωστικές λειτουργίες. Πάντα ο επιδιωκόμενος στόχος είναι η επιτυχημένη μεταβίβαση μηνυμάτων, πληροφοριών και ιδεών.

Πάντα ξεκινάμε με την πρόταση

Η εκμάθηση της δημιουργικής γραφής ξεκινά με τη δομή της πρότασης. Για αυτό και σε αυτό το πρώτο στάδιο επιμένουμε αρκετά με ένα αυξημένο ρεπερτόριο ασκήσεων.

Εδώ θα δούμε πως συνδυάζουμε την Κίνηση με τη δημιουργική γραφή σε επίπεδο σύνταξης πρότασης!

Υλικά: χρωματιστά ξυλάκια (γλωσσοπίεστρα), βαζάκια, μαρκαδόρος

ξυλάκια, πρόταση, βαζάκια, δυσλεξία

Χωρίζουμε τα ξυλάκια σε πέντε κατηγορίες: λειτουργικές λέξεις (άρθρα, αντωνυμίες, σύνδεσμοι κλπ.), επίθετα, ουσιαστικά, ρήματα, επιρρήματα

Κάθε κατηγορία τη συμβολίζουμε και με διαφορετικού χρώματος ξυλάκια. 

ξυλάκια, πρόταση, βαζάκια, δυσλεξία


Τοποθετούμε σε διαφορετικό βαζάκι κάθε κατηγορία.

ξυλάκια, πρόταση, βαζάκια, δυσλεξία

5 διαφορετικοί  τρόποι εφαρμογής:

Α. Το παιδί επιλέγει μια λέξη για αρχή. Τη βάζει στο τραπέζι και "χτίζει" την πρόταση με τους υπόλοιπους όρους επιλέγοντας και βάζοντας σε σειρά. Έτσι παράγει σιγά σιγά προτάσεις μέχρι να τελειώσουν τα ξυλάκια.

ξυλάκια, πρόταση, βαζάκια, δυσλεξία


Β. Επιλέγει ο παιδαγωγός λέξεις, φτιάχνει την πρόταση και αφήνει έναν όρο να λείπει πχ. το επίθετο. Το παιδί διαβάζει και επιλέγει το κατάλληλο επίθετο.

ξυλάκια, πρόταση, βαζάκια, δυσλεξία

Γ. Ο παιδαγωγός έχει φτιάξει την πρόταση αλλά έχει συμπεριλάβει σε αυτή κάποιο συντακτικό λάθος πχ. Ο γεωργός ικανός οργώνει το χωράφι του γρήγορα. Το παιδί διαβάζει την πρόταση και πρέπει να βρει ποια είναι η συντακτική ασυμφωνία, να αλλάξει τη σειρά από τα ξυλάκια και η πρόταση να βγάζει συντακτικό νόημα.

Δ. Ο παιδαγωγός έχει φτιάξει την πρόταση και έχει συμπεριλάβει κάποιο σημασιολογικό λάθος. Κάποια λέξη δε συμφωνεί με το νόημα της πρότασης πχ. Το γρήγορο αυτοκίνητο τρέχει αργά. Το παιδί χρειάζεται να βρει ποια λέξη είναι νοηματικά λάθος και να την αντικαταστήσει.

Ε. Στις προτάσεις που θα φτιάξουμε μπορούμε να συμπεριλάβουμε σε επίπεδο λέξης: παραλείψεις, προσθήκες, αντιμεταθέσεις, λέξεων πχ. Χθες, η έντονη την καταιγίδα ήταν καταστροφική. Το παιδί πρέπει να βρει ποιο λάθος υπάρχει και να διορθώσει την πρόταση.


✺ Παραδείγματα εφαρμογής:
Εδώ βλέπουμε την άσκηση, από τον σε εξ αποστάσεως εποπτεία γονέα
που εφαρμόζει στο σπίτι για 
την εξάσκηση του Γραπτού λόγου του παιδιού
με Μαθησιακές δυσκολίες.Η χρήση του επιθέτου σε video:
Αν θέλετε περισσότερες ασκήσεις Γραπτού λόγου:

Η ερώτηση της απάντησης! Άσκηση γραπτού λόγου στη Δυσλεξία

Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

  • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

  • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
    • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
  • Αν είστε γονείς! 
    • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες.  • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!