Η λάθος περίληψη! Επεξεργασία και παραγωγή γραπτού λόγου για τις Μαθησιακές δυσκολίες

περίληψη, λάθος, δυσλεξία


Η επεξεργασία και παραγωγή του γραπτού λόγου είναι ένα μεγάλο και πολύ ουσιαστικό κεφάλαιο στην Ειδική αγωγή παιδιών με Δυσλεξία και Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.


Κάθε μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες έχει και διαφορετικές ανάγκες, οι οποίες επιβάλλουν και διαμορφώνουν τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσει ο Ειδικός παιδαγωγός κατά τη διδασκαλία του. Ανάλογα με τα μαθησιακά κενά και το προφίλ του μαθητή σχεδιάζεται μια διαφορετική προσέγγιση της διδακτικής εμπειρίας ώστε ο μαθητής με ΕΜΔ να κατακτήσει, αποθηκεύσει και εφαρμόσει τη γνώση με αποτελεσματικό τρόπο.

Ο γραπτός λόγος είναι ένα πεδίο αρνητικά φορτισμένο, για την πλειονότητα των παιδιών με Μαθησιακές δυσκολίες, καθώς χρειάζεται μια σύνθεση δεξιοτήτων για να ανταποκριθούν (πχ. δομή, σύνταξη, ορθογραφία, περιεχόμενο) στις οποίες συνηθως αποτυγχάνουν. Για αυτό τον λόγο χρειάζεται ένα πλούσιο ρεπερτόριο ασκήσεων οι οποίες προσεγγίζουν το σημαντικό αλλά και ευαίσθητο αυτό θέμα με διαφορετικούς και ευρηματικούς τρόπους.

Είναι παιδαγωγικά γνωστό πως για το παιδί με δυσλεξία είναι σημαντικό να ανακαλύπτει μόνο του τον κανόνα. Πραγματικά, είναι κρίσιμης σημασίας ο μαθητής να καταλήγει ο ίδιος στο συμπέρασμα χωρίς απλά να τον "διδάσκεται"! Όλη η πορεία προς την ανακάλυψη του κανόνα έχει έναν χαρακτήρα βιωματικό και συμμετοχικό, ο οποίος λειτουργεί πολύ ενισχυτικά στη μνήμη του.

Το άρθρο διαπραγματεύεται το θέμα της Περίληψης. Σύμφωνα με τα παραπάνω, σκοπός της άσκησης είναι το παιδί με ΕΜΔ να αντιληφθεί μόνο του Τι είναι και Τι δεν είναι Περίληψη.

Επιλέγουμε ένα κείμενο κατά προτίμηση εξωσχολικό, που θα ακουμπά στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του μαθητή. Εδώ επιλέχθηκε ένα κείμενο από *άρθρο εφημερίδας για την αναρρίχηση. Το παιδί είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για το θέμα μετά από σχετική εμπειρία σε adventure park λίγο καιρό πριν.


Το κείμενο συνόδευαν εικόνες. Οι εικόνες ιδιαίτερα στα παιδιά με ΕΜΔ λειτουργούν δημιουργικά και βοηθούν να συλλέξουν στοιχεία για το κάθε θέμα εξωλεκτικά και όχι μόνο μέσα από γλωσσικές πληροφορίες. Μέσα από την περιγραφή των εικόνων και τη συζήτηση που προκύπτει, γίνεται ανάπτυξη λεξιλογίου ενώ ο ειδικός παιδαγωγός χρησιμοποιεί την αντίστοιχη ορολογία


Αυτό έχει σαν συνέπεια την αύξηση του παθητικού λεξιλογίου, ενώ για το ενεργό λεξιλόγιο φροντίζουμε με κάποιες από τις νέες λέξεις να φτιάξουμε προτάσεις προφορικά και γραπτά.

Το κείμενο που δόθηκε ήταν ένα κομμάτι του άρθρου.


Το οποίο πρώτα το επεξεργαστήκαμε, ενώ κάναμε επανάληψη και σε αρκετούς γραμματκούς όρους.

περίληψη, λάθος, δυσλεξία

Έπειτα συνεχίσαμε με τη διδασκαλία της περίληψης. Για να μάθουμε Τι είναι περίληψη διαμορφώθηκε μια άσκηση με τρεις επιλογές. Σκοπός είναι το παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να καταλήξει μόνο του στο συμπέρασμα.

Το παιδί είχε να επιλέξει μια απο τις τρεις περιλήψεις:

 • επιλογή: Ένα μακρύ κείμενο, με πολλές λεπτομέρειες και στοιχεία.
 • επιλογή: Ένα πολύ σύντομο κείμενο στο οποίο λείπουν βασικά στοιχεία και πληροφορίες ή δεν ακολουθεί τη σωστή πορεία της αφήγησης κλπ.
 • επιλογή: Πρόκειται για τη σωστή επιλογή της περίληψης.

Ανάλογα με την επιλογή που θα κάνει ο μαθητής θα γίνει και η διδασκαλία της περίληψης, εξηγώντας πια πολύ πιο συγκεκριμένα και μέσα από το παράδειγμα τι είναι αυτό που στοιχειοθετεί μια σωστή περίληψη. Εδώ είναι χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί και σχεδιάγραμμα.

(*εφημερίδα Καθημερινή)


Αν αναζητάτε έναν τρόπο συνεργασίας ενημερωθείτε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε!


✺ Τρόποι συνεργασίας:

 • Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ 

 • Αν είστε ειδικοί θεραπευτές! 
  • Κλικ στην εικόνα τις για εποπτείες εξ αποστάσεως σε ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αν είστε γονείς! 
  • Κλίκ στην εικόνα για την παρέμβαση εξ αποστάσεως σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. • Κλικ στην εικόνα για τις εποπτείες εξ αποστάσεως σε γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!