Τα σχήματα θα μας μάθουν τα γράμματα; Μαθησιακές δυσκολίες & Σχήματα.Τα βασικά γεωμετρικά σχήματα διδάσκονται και μαθαίνονται στη προσχολική ηλικία. Τα παιδιά ήδη απο αυτή την ηλικία μπορούν να διακρίνουν το τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλο, ρόμβο κτλ. Ένα παιδί που διακρίνει τις μορφές των σχημάτων εξασκεί την οπτική του διάκριση και αυτό θα βοηθήσει αργότερα στην διάκριση και "απομνημόνευση" των μορφών των γραμμάτων. Τα παιδιά με Δυσλεξία/ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εξαιτίας του ελλείμματος που αντιμετωπίζουν στην οπτική διάκριση όπου στη γραφή μπορεί να αντανακλάται με το να μπερδεύουν γράμματα παρόμοια μορφολογικά πχ. /ξ/ και /ζ/, είναι πιθανό να"συγχέουν" τα σχήματα μεταξύ τους.

Ασκήσεις για την εκμάθηση, διάκριση και κατάκτηση των μορφών των Γεωμετρικών σχημάτων και Στερεών σωμάτων γίνονται στα Προγράμματα Παρέμβασης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και στη Προσχολική & Πρωτοσχολική ενίσχυση at home.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα μικρό δείγμα των ασκήσεων που μπορούν να γίνουν για τα σχήματα. Οι συγκεκριμένες εικόνες αναφέρονται στην εξάσκησ που έγινε σε ένα παιδί 11 χρονών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που δυσκολευόταν να ξεχωρίσει τα γεωμετρικά σχήματα μεταξύ τους καθώς και τα στερεά σώματα.Παρουσίαση και διάκριση Γεωμετρικών σχημάτων και Στερεών σωμάτων.

Εκμάθηση γεωμετρικών και στερεών σχημάτων.
Σε αυτή την εικόνα γίνεται παρουσίαση των Γεωμετρικών και Στερεών σχημάτων. Το παιδί πρέπει να τα ξεχωρίσει, ονοματίσει και να μάθει να σχεδιάζει τουλάχιστον τα Γεωμετρικά σχήματα όταν του ζητηθούν. Παράλληλα προσπαθούμε να αντιστοιχήσουμε διάφορα αντικείμενα που υπάρχουν γύρω μας με αυτά τα σχήματα.
Διάκριση γεωμετρικών σχημάτων μεταξύ τους.

Εδώ η εικόνα έχει μόνο Γεωμετρικά σχήματα το ένα μέσα στο άλλο ενώ υπάρχει και ένα κρυμμένο. Το παιδί πάλι πρέπει να διακρίνει τα σχήματα και να τα ονοματίσει. Εδώ ζητείται και να περιγράψει τι είναι αυτό που βλέπει δηλ. πως ακριβώς είναι τοποθετημένα τα σχήματα στο χώρο πχ. "Μέσα στο κύκλο υπάρχει ένα τετράγωνο που μέσα του έχει ένα τρίγωνο". Οι ασκήσεις αυτές εμπλουτίζονται με νέες εικόνες αυτής της λογικής.

Διάκριση μεταξύ γεωμετρικών και στερεών σχημάτων.

Σε αυτή την σύνθετη εικόνα με Γεωμετρικά σχήματα και Στερεά σώματα το παιδί χρειάζεται να διαχωρίσει και να ονοματίσει τα σχήματα που βλέπει και να περιγράψει ξανά την τοποθέτηση των σχημάτων.Βασικά tips: Οι εικόνες παρουσιάζονται με προβολή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και με φωτοτυπίες για να μπορέσει το παιδί να σημειώσει ότι του ζητηθεί. Οι ασκήσεις εμπλουτίζονται ανάλογα με τις δυσκολίες που εμφανίζει το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες παίζοντας πάνω σε ένα χαρτόνι με το να σχεδιάζουν τέτοιες συνθέσεις ενώ το παιδί "μαντεύει" τα σχήματα.

Απευθύνεται: Σε παιδιά Προσχολικής ηλικίας και σε παιδιά Σχολικής ηλικίας που ακόμα μπερδεύουν τις μορφές των γραμμάτων. Μπορεί να γίνει από ειδικούς θεραπευτές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολίων/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitterΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!