Βάλε το κουτάλι! Άσκηση φωνημικής επίγνωσης & Δυσλεξία

Κατασκευή συλλαβών & λέξεων με κουτάλια.

Παρουσιάζεται μια άσκηση που βοηθά τα παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες να εκπαιδευτούν στην αυτονομία του γράμματος - φωνήματος και να διορθώσουν τα φωνημικά λάθη που κάνουν όταν γράφουν δηλ. να παραλείπουν γράμματα, να προσθέτουν, αντιμεταθέτουν κτλ. Επίσης είναι μια δημιουργική και πρωτότυπη άσκηση κατασκευής συλλαβών και λέξεων για τα παιδιά της Α' Δημοτικού που εισάγονται στην εγγράμματη παιδεία. Ως άσκηση γίνεται στα Προγράμματα Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών/Δυσλεξίας at home και στη Προσχολική προετοιμασία/ενίσχυση at home.

Η λογική της άσκησης βασίζεται πάλι στη πιο ενεργητική συμμετοχή του παιδιού στη διαδικασία της μάθησης. 

Υλικά: κουτάλια, χαρτιά Α4, μαρκαδόροι, χαρτάκια post it

Άσκηση: Γράφουμε ένα γράμμα σε ένα χαράκι post it και το κολλάμε πάνω σε ένα μικρό κουτάλι. Στο χαρτί Α4 έχουμε φτιάξει τις συλλαβές και λέξεις που θέλουμε να διδάξουμε στο παιδί. Το παιδί κουνά το κουτάλι και το βάζει στη θέση που του υποδεικνύετε ώστε να αναγνώσει τις συλλαβές ή λέξεις που σχηματίζονται κάθε φορά.

Οι μορφές που μπορεί να πάρει αυτή η άσκηση είναι πάρα πολλές και προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες διδασκαλίας του κάθε παιδιού με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες. Στις φωτογραφίες παρουσιάζονται μόνο κάποια παραδείγματα.

ΣυλλαβέςΔισύλλαβες λέξεις σύμφωνο - φωνήεν


Τρισύλλαβες λέξεις σύμφωνο - φωνήεν


Μπορούμε να δουλέψουμε με όλες τις μορφές των δυσκολιών:

  • λέξεις με διπλό και τριπλό συμφωνικό σύμπλεγμα πχ. κρατώ, σπλήνα
  • λέξεις με τελικό σίγμα πχ. μεταξωτός
  • λέξεις με /ου/ πχ. ρουθουνίζω
  • λέξεις με διπλό και τριπλό συμφωνικό σύμπλεγμα και τελικό σίγμα πχ. μακρινός, σύντροφος
  • λέξεις με δυο διπλά συμφωνικά συμπλέγματα πχ. στόλισμα
  • λέξεις με αρχικό φωνήεν πχ. έλα
  • λέξεις με δίψηφα σύμφωνα και φωνήεντα πχ. /μπ/, /ντ/, /ει/, /αι/ κτλ.
  • λέξεις με συνδυασμούς /αυ/ και /ευ/ πχ. θαύμα
  • λέξεις με /ια/ πχ. καλύβια
  • λέξεις με /σμ/, /σβ/, /σγ/ πχ. ζάλισμα

Παραλλαγή της άσκησης για Ορθογραφία:Tips: 
Είναι μια άσκηση που μπορεί να γίνει και απο τους γονείς του παιδιού, ως παιχνίδι, κατασκευάζοντας απλές λέξεις. Θα βοηθούσε η κατεύθυνση του Ειδικού Παιδαγωγού ώστε να γνωρίζουν με ποιες λέξεις θα μπορούσαν να "παίξουν"!

Απευθύνεται: Σε παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες καθώς και σε παιδιά που βρίσκονται στο στάδιο της Πρώτης γραφής - ανάγνωσης. Μπορεί να γίνει απο θεραπευτές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Ενημερωθείτε για τα Μαθήματα Ειδικής Αντιμετώπισης Δυσλεξίας at home εδώ
.
Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com
fb & twitter  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα χαρώ να έχω σχόλια σας!